Page 186 - geschiedenis
P. 186

172 SMM in Indonesië 1939-2005
wijding van Mgr. Doera was de Florinese bisschop Mgr. Vitalis Jebarus aanwezig, die liet weten dat er op Flores een overschot was aan onderwijzend personeel. Hun overkomst zou een oplossing kunnen brengen. Maar wie garandeerde hun salaris? Na de bisschopswijding gingen beide bisschoppen voor overleg naar Pontianak. Ze ontmoetten gouverneur Kadarusno en enkele belangrijke personen van het onderwijsdepartement. Zij vroegen of leer- krachten uit Flores konden overkomen om, op kosten van de regering, op West- Borneo en speciaal in het bisdom Sintang te werk gesteld worden. De wens van beide bisschoppen werd verhoord, zo konden honderden leerkrachten vanuit Flores overkomen naar Borneo. Een gedeelte van hen werd te werk gesteld op scholen van het bisdom, een ander gedeelte op openbare scholen en weer een ander gedeelte op Inpresscholen (scholen die door een instructie van de president geopend werden op afgelegen plaatsen). De komst van deze grote groep katholieke leerkrachten uit Flores gaf een aparte kleur aan de katholieke gemeenschap van het bisdom Sintang. Mgr. Doera, zelf afkomstig van Flores, was zeer gelukkig met deze ontwikkeling. Een pater uit Pontianak gaf hierop als commentaar: "Het floresterolgehalte in Sintang blijft stijgen".
De komst van het groot aantal Florinezen naar West-Borneo had plaats tijdens het transmigratieproject van de regering, waarbij grote groepen Javanen werden overgeplaatst naar Borneo. Het land van Dajaks, Maleiers en een enkele Chinees onderging in betrekkelijk korte tijd een grote verandering. Grote streken werden bevolkt door Javanen, die ijverig groenten kweekten en werk zochten op plantages. In de dorpjes zag je onderwijzers of onderwijzeressen van Javaanse of Florinese afkomst. Het aantal lokale leerkrachten was nog maar gering.
Voor een ander soort verandering zorgde de komst van de radio in de kampongs en de televisie in de steden. Over de komst van de televisie lezen we in het dagboek van pater Lam van den Boorn op 25 juni 1978:
"Iets heel nieuws. We hebben vannacht de finale van de world-cup voetballen in Argentinië op de televisie (wij zelf hebben er nog geen) kunnen volgen: Argentinië - Nederland: 3 – 1 in de verlenging".
De montfortanen hadden geen televisie, zij hadden enkel een radio. Ze vonden het niet juist, te midden van arme mensen, een televisie te hebben. Laat ons tijdens de recreatie maar buurten of een kaartje leggen, was hun filosofie. Pas nadat veel gezinnen een televisie hadden, schafte ook de communiteit van Sintang een TV aan en veranderde de recreatie van een gezellig samenzijn tot samen kastje kijken. Toch is er iets positiefs in het hebben van een TV: het wereldnieuws komt sneller binnen. Zo kon men de gebeurtenissen meemaken rond de dood van Paus Paulus VI, het korte leven van Paus Johannes Paulus I


   184   185   186   187   188