Page 187 - geschiedenis
P. 187

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 173
en de keuze van Johannes Paulus II. Buiten Sintang kwam enkele jaren later de TV.
In de tijd van deze pauswisselingen waren in het diocees Sintang 39 priesters werkzaam, 18 montfortanen, 7 lazaristen, 6 oblaten en 8 wereldheren afkomstig van Borneo en Flores. Nooit waren er zoveel priesters werkzaam geweest in het diocees, maar desondanks was dat nog steeds niet voldoende om de 34 parochies te bevolken. Integendeel, de rol van de leek werd steeds belangrijker in het diocees Sintang. Dankzij veel enthousiaste leken was er ondanks het tekort aan priesters en catechisten toch in bijna alle dorpen 's zondags een gebedsdienst.
Het bisdom zag het belang in van goede en bekwame leken als voorgangers. Om die reden werd op 23 oktober 1978 in Sintang een studiebijeenkomst gehouden voor leden van de parochieraden. Een grote groep leken nam hieraan deel. Een succes, een gevolg van een geweldige inzet van vele mensen. Achteraf gezien bleek de komst van zoveel mensen iets te veel te zijn geweest voor econoom Piet Derckx. Op de laatste dag van deze bijeenkomst was hij vermoeid van al het werk een bad gaan nemen, maar in plaats van fit uit het bad te komen zakte hij tijdens het baden in elkaar. De dokter werd erbij gehaald en constateerde een hartaanval. Hij schreef Piet totale rust voor. Op de derde dag was zijn toestand zo slecht dat Lam van den Boorn zich genoodzaakt zag Piet het sacrament der zieken toe te dienen. Gelukkig werd het daarna iets beter en kon hij na een week naar Pontianak gevlogen worden. Na een kort onderzoek werden de medicijnen gewisseld en liet men Piet doorvliegen naar het Carolus Borromeus ziekenhuis in Jakarta. Gedurende 5 dagen werd hij daar geobserveerd door een hartspecialist. Hij knapte op en kreeg te horen dat zijn hart goed was, maar dat hij het rustig aan moest doen. Op 24 november ging hij terug naar Sintang.
Decreet 70 en 77
Het leven en werken van de missionarissen komt in gevaar door decreet 70 en 77, in 1978 uitgevaardigd door de minister van godsdienstzaken. Deze decreten bepalen dat alle functies, ook op het gebied van godsdienst, alleen verricht mogen worden door mensen die het Indonesisch staatsburgerschap hebben. De regering probeerde met deze decreten instanties gedomineerd door buiten- landers te verplichten te Indonesianiseren en met name de missionarissen te verplichten het Indonesisch staatsburgerschap aan te nemen of naar huis te gaan. Hoewel met pijn in het hart kiezen oude en zieke missionarissen er voor


   185   186   187   188   189