Page 194 - geschiedenis
P. 194

180 SMM in Indonesië 1939-2005
novicemeester, die met toestemming van de generale raad door provinciaal Huub Somers benoemd diende te worden. Uiteindelijk, toen Aloisius Djamal geschikt bevonden werd om het noviciaat te beginnen, schreef pater regionaal Lam vd Boorn op 14 november 1979 een brief naar pater provinciaal en aan pater generaal met de vraag verlof te geven in Putussibau een noviciaat te openen en Wim Peeters te benoemen als novicemeester. Op 26 november 1979 gaf generaal Gendrot verlof om op 8 december 1979 in de pastorie van Putussibau het noviciaat te openen. Op 28 november kwam de brief van provinciaal Huub Somers met de benoeming van Wim Peeters als novicemeester en Janus van der Vleuten als socius, het eerste montfortaans opleidingsteam in Indonesië.
Op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, 8 december 1979, werd het noviciaat officieel geopend en op 2 februari 1980 ontving Aloisius Djamal het kloosterkleed, de toog en koord, als teken van het begin van zijn noviciaatsjaar. Na ruim een jaar, op 25 maart 1981, legde hij zijn kloostergelofte af en werd daardoor officieel lid van de congregatie. Djamal is de eerste en enige die zijn noviciaat gemaakt heeft in Putussibau. Behalve magister en socius waren Janus en Wim pastor in de parochie Putussibau. De taak van novicemeester werd pas een volle taak, toen er in 1983 meer postulanten en novicen kwamen. Toen werd het noviciaat verplaatst naar Sungai Durian in Sintang.
Ook in Sintang bleef het noviciaat maar een korte tijd. In 1985 verhuisde het van Sintang naar Bandung. Even heeft men overwogen naar Malang te verhuizen, waar uitgaande van de gedachte "eendracht maakt macht", een gezamenlijk noviciaat was van verschillende orden/congregaties. Maar omdat het bisdom Sintang voor zijn priesterkandidaten een convict had geopend in Bandung, heeft men ervoor gekozen Bandung te kiezen als plaats voor de montfortaanse opleiding.
De ontmoeting in Bangalore van 6 – 15 juni 1980
In het land vol tegenstellingen, India, begonnen op verzoek van het generaal bestuur in 1973 twee Italiaanse confraters, Attilio en Michelangelo Corna,, een nieuwe stichting. Ze bouwden in Bangalore een vrij groot huis "Maria Bhavan", waarin naast de bovengenoemde twee confraters ook nog de Italiaanse pater Mario Belotti woonde en de Engelse magister van 4 novicen pater Donald McDonald. Vanaf het begin hebben de Italiaanse confraters hun aandacht niet alleen op de rekrutering gericht, maar ook op de verzorging van melaatsen en


   192   193   194   195   196