Page 195 - geschiedenis
P. 195

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 181
paria's in de slums van Bangalore. Zij hadden geen officiële verblijfs- vergunning, zij leefden er als toerist en student. De totale groep in "Maria Bhavan" te Bangalore bestond behalve uit de bovengenoemde personen uit 5 Indiase priester-montfortanen waarvan vier met eeuwige geloften, 11 scholas- tieken, 4 novicen en een groep van 23 studenten of aspiranten die voornamelijk uit de provincies Goa en Kerala kwamen. Het klooster werd te klein, waardoor ze verplicht werden een huis te zoeken dat zou kunnen dienen als noviciaat en een gastenverblijf voor hun aspiranten. Zij vonden die huizen in Mysore (180 km. ten zuid-westen van Bangalore). "Maria Bhavan" in Bangalore bleef in de jaren erna gereserveerd voor de scholastieken..
In dit huis te Bangalore belegde het generaal bestuur een bijeenkomst met enkele provinciaals en de regionaals werkzaam in Azië. Wie waren er aanwezig? Pater generaal Marcel Gendrot, zijn eerste assistent I. Leclerc, de regionaals van India (Attilio Corna), Indonesië (L.v.d.Boorn), Papoea-Nieuw Guinea (C.Ségouin) en de provinciaals Matthews van Engeland (i.v.m. Australië), Lemire van Canada en Huub Somers van Nederland. De vergadering had vooral een informatief karakter, maar was ook bedoeld als voorbereiding op het generaal kapittel van 1981. De regionaals gaven een situatieoverzicht van hun gebied, rapporteerden wat er zoal werd geprobeerd i.v.m. de roepin- genpastoraal en lieten weten wat ze dachten over een eventuele samenwerking tussen de Aziatische Montfortaanse groeperingen. De vergadering zocht naar overeenkomsten en verschillen in de verschillende regio's.
De ontmoeting in Bangalore was een succes, vooral omdat de bijeenkomst meehielp aan een betere beeldvorming van het montfortaanse werk in Azië. Waren de Nederlandse montfortanen al sinds 1939 werkzaam in Indonesië, de Canadesen waren dat in het Australisch Papoea Nieuw Guinea vanaf 1958, de Italianen in India vanaf 1971 en de Engelsen sinds kort in Australië. In verband met de jonge stichting in Australië werd uit de gegeven informatie de conclusie getrokken dat het pas begonnen werk in Brisbane goed verliep en indien mogelijk uitgebreid diende te worden. Als reactie hierop beloofden de Canadese en de Nederlandse provincies aanvullend personeel te sturen.
Behalve vergaderen kregen de aanwezigen ruim de gelegenheid in contact te komen met de jongeren in "Maria Bhavan" en mochten zij getuigen zijn van een priesterwijding van twee jonge Indiase montfortanen. Ook kregen ze de gelegenheid om met een volkswagenbusje naar Mysore te gaan, daar bezochten ze het nieuw noviciaat en het internaat voor kandidaten.


   193   194   195   196   197