Page 202 - geschiedenis
P. 202

188 SMM in Indonesië 1939-2005
de hoogte zijn van de situatie en dat zij hierover samen geïnformeerd blijven. Dit voorkomt o.a. een eventueel plotselinge terugkeer.
Na het feest en de bijeenkomst in Putussibau gingen allen weer terug naar hun werkplaats met de wetenschap dat ze juni 1981 weer bij elkaar zouden komen voor een gezamenlijke retraite onder leiding van de jezuïet Pater Kieser en dat na deze retraite Lam van den Boorn zou vertrekken naar het generaal kapittel in Rome.
Generaal kapittel van 17 augustus tot 12 september 1981
Voor dit algemeen kapittel kwamen ook deze keer de montfortanen van overal ter wereld bij elkaar om vanuit een gelovig standpunt de wereld waarin ze leven onder ogen te zien en Gods wil te onderkennen betreffende de roeping en de apostolische opdracht van de montfortaanse missionaris. Het kapittel wilde niet zozeer een bepaalde inhoud voorstellen, maar eerder elke communiteit uit- nodigen om eenzelfde proces door te maken zoals zij, uitgaande van de vragen: hoe ziet onze huidige wereld er uit? welke rol vervullen wij daarin? welke rol zouden we daarin moeten vervullen, als we onze montfortaanse erfenis serieus nemen?
Tijdens het generaal kapittel van 1964 was dit ook al besproken. De vernieuwingsgeest van het Tweede Vaticaans Concilie had toen grote veran- deringen ingeluid, zoals we hebben gezien in de kapittels die daarop volgden. In dit kapittel wilde men weer iets dergelijks brengen.
Over de rol van de montfortanen in de wereld concludeerden de aanwezigen dat we deel hebben aan de rijkdom en aan de armoede van de wereld. Bij een eerlijke beschouwing van onze congregatie blijkt, dat de spanningen, de beperktheden, de problemen en het lijden van onze wereld ook te vinden zijn in onze gemeenschap. Ze is een weerspiegeling van wat zich afspeelt op maatschappelijk vlak, zowel in het goede als in het kwade. De opbouw van een nieuwe wereld, waar de mensen nu intens naar uitzien, zal tevens het werk zijn van de God die zich ertoe verbindt "alles nieuw te maken" (Openb. 21,5). In dat licht komt het de montfortanen voor, dat de wijze waarop Montfort het evangelie gelezen heeft in verband met de noden van zijn tijd, opnieuw aan belang wint en een stevige bijdrage kan leveren aan ons antwoord op de noden van onze tijd.
Andere thema's waarover de kapittelleden van gedachte wisselden gingen over de constitutie, de montfortaanse roepingenpastoraal, de mont- fortaanse vorming, de associées en de integratie van de broeders in de montfortaanse gemeenschap.


   200   201   202   203   204