Page 204 - geschiedenis
P. 204

190 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
gaan, maar met Lam en Piet mee naar Sintang te gaan voor onderzoek. Maandagnamiddag besliste Huub Swerts samen met zuster Christine, dat ze zouden proberen Harry naar Pontianak te brengen. Zonder Harry nog verder te vragen ging Huub twee tickets kopen voor het vliegtuigje van de volgende dag. Op de dag van vertrek werd de toestand van Harry op een gegeven moment kritisch. De dokter moest erbij komen. Alvorens hem naar het vliegveld te brengen, heeft Huub hem nog het sacrament der zieken toegediend. Daarna begeleidde de dokter Harry naar het vliegveld en zuster Christine vloog met Harry mee naar Pontianak. Hij werd meteen opgenomen in het ziekenhuis. De toestand was tijdens de eerste dagen nogal wisselend. Op goede momenten praatte hij en at hij ook iets. Maar daar tussendoor kreeg hij hevige hoofd- pijnaanvallen. Zuster Christine durfde hem niet alleen te laten. Op vrijdagavond 20 november werd besloten hem over te brengen naar de "special care-afdeling, waar voortdurend bewaking is. Voordat hij overgebracht werd, heeft Christine nog met hem zitten praten; ze had toen de indruk, dat hij verward was in zijn spreken. Aangekomen op de special care, ging Christine terug om zijn spullen te gaan halen. In die korte tussentijd werd zij plotseling teruggeroepen, omdat Harry in coma was geraakt. Hij is niet meer bijgekomen en overleed even later op 27 november 1981 in aanwezigheid van pater regionaal Lam vd Boorn. Op speciaal verzoek van de parochianen van Nanga Pinoh werd hij overgevlogen naar Pinoh om daar begraven te worden. Harry is de tweede montfortaan die gestorven en begraven is in Indonesiƫ. De eerste was Pater Jan Cloots die op 8 april 1957 was gestorven en begraven in Putussibau op het kerkhof naast de missieschool. Op 28 april 1998 is Jan herbegraven en ligt nu dichtbij de pastorie op het katholieke kerkhof in Putussibau. Harry ligt begraven op het katholieke kerkhof in Nanga Pinoh.
De bisschop en zijn priesters
Het aantal katholieken in het bisdom Sintang bleef groeien. Van de bisschop werd gevraagd op veel plaatsen het vormsel toe te dienen en bij dergelijke en andere momenten de gelovigen te ontmoeten. Helaas kwam het wel eens voor dat om een of andere reden een afspraak om te vormen niet doorging. Zo liet Mgr. Doera begin 1982 in Martinus zonder enige uitleg met een kort berichtje enkele dagen van te voren weten dat hij niet kon komen om het vormsel toe te dienen, terwijl vele kinderen en volwassenen uit verschillende kampongs speciaal daarvoor in Martinus waren voor de voorbereiding. Grote teleur- stelling! De pastores waren zelfs zo teleurgesteld dat ze een brief stuurden aan de bisschop, waarin ze hun ongenoegen te kennen gaven. Dit was overigens niet de eerste keer dat ze overhoop lagen met de bisschop. Wegens het afwijzen van


   202   203   204   205   206