Page 205 - geschiedenis
P. 205

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 191
een verplaatsing was de relatie tussen hen al eerder verstoord. Bij het ontvangen van de brief uit Martinus liet de bisschop zijn ongenoegen blijken aan regionaal Lam vd Boorn, die beloofde met de confraters te gaan praten. Toevallig moest op dat moment Piet van Hoof naar Martinus voor herstelwerkzaamheden aan de kerk, een boottocht van enkele dagen. Lam maakte gebruik van die gelegenheid. Na een goed gesprek met de drie confraters kon hij opgelucht naar huis terugkeren.
Op 19 maart 1982 kwamen van alle kanten de confraters naar Sintang om het 40-jarig priesterfeest van Lam te vieren. Zoals altijd was het een gezellig samenzijn. Omdat bijna alle montfortanen aanwezig waren werd van de gelegenheid gebruik gemaakt een vergadering te beleggen om het een en ander te evalueren. Zo kwam de stroeve verhouding van enkele confraters met de bisschop ter sprake, de wijze van pastoraal bedrijven en eventuele verplaatsingen. Over het resultaat van deze vergadering lezen we in een brief van Lam aan provinciaal Huub Somers:
"Wat de moeilijkheden betreft van de laatste jaren, heb ik de indruk dat zij (de paters van Benua Martinus) zichzelf opjutten, wanneer er zoiets gaande is. Zij zeggen steeds: 'wanneer het duidelijk is dat zo'n verplaatsing nodig is, dan zullen wij ons niet verzetten'. Ik heb hun wel gezegd dat dit jaar zeker één van hen verplaatst zal worden. Zij hebben hun eigen werkmethoden, maar zitten niet stil. De meeste dienstreizen (zware trippen te voet) worden gemaakt door P. Hoogland en F. Luiten. Henk Kalter kan die langere reizen niet zo goed aan. Zodoende is hij het meeste thuis. Hij beweegt zich veel op sociaal terrein: scholen - internaten - uitleenbibliotheek etc." .
Op het eind van de vergadering stelden de confraters een statement samen dat werd overhandigd aan Mgr. Doera. Het luidde:
"In de SMM vergadering - gehouden te Sintang op 20 Maart 1982 - hebben de confraters o.a. gesproken over de situatie van de montfortanen in het bisdom Sintang. In verband daarmee, brengen wij hierbij enkele zaken ter kennis van U als bisschop van Sintang.
In de laatste jaren is het werk van de missionarissen in het bisdom Sintang sterk gericht geweest op expansie/uitbreiding. Het is onze mening, dat wij deze werkwijze niet kunnen voortzetten met de krachten, die er nu zijn.
Niet alleen wordt de taak van ieder steeds zwaarder, doch tevens groeit er een situatie, waarin het contact van de missionarissen onderling vermindert. Concreet gezegd, voelen de SMM confraters zich niet voldoende verbonden. We zouden wensen meer als groep, als communiteit te kunnen werken. Wij begrijpen echter wel, dat zoiets niet zomaar ineens te verwezenlijken is. Doch gezien het in de bedoeling ligt, dat er medio dit jaar verschuivingen zullen plaatsvinden, willen we in dit verband alvast enkele voorstellen doen in de richting van de door ons gewenste situatie
Deze voorstellen zijn de volgende: Dat J. Maessen na zijn verlof verhuist naar Nanga Pinoh. Dat Nic. Schneiders van Nanga Serawai verhuist


   203   204   205   206   207