Page 206 - geschiedenis
P. 206

192 SMM in Indonesië 1939-2005
naar Nanga Pinoh. Dat P. Hoogland van Benua Martinus verhuist naar Putussibau. Dat J. Gros (Lazarist) van Nanga Pinoh verhuist naar Nanga Serawai om daar de plaats in te nemen van N. Schneiders.
Aldus enkele wensen van onze kant. Voor Uw behartiging zeggen we U bij voorbaat hartelijk dank."
Het statement werd door de bisschop vol begrip ontvangen, in acht ge- nomen en uitgevoerd. Tot op dat moment zaten de montfortanen verspreid over het hele bisdom en daar wilden ze verandering in brengen. Natuurlijk konden ze niet in een twee drie echt als groep bij elkaar zitten. Door een tekort aan krachten moest nog steeds het ene gat met het andere gevuld worden. De voorgestelde verhuizingen moesten een begin maken, het was een eerste stap. De verhuizing van Peter Hoogland naar Putussibau bijvoorbeeld opende de mogelijkheid voor Wim Peeters om een opleidingscursus van drie maanden te volgen in Salatiga als voorbereiding op zijn taak als novicemeester. Helaas waren de andere verhuizingen maar voor korte duur, omdat Jacques Maessen al snel verlof vroeg een sabbatjaar te mogen nemen. Hij wilde een cursus missiologie volgen op het Albertinum in Nijmegen.
Het gebrek aan krachten werd nog nijpender toen op een zeker moment Kees Smit enkele keren plotseling van zijn stokje ging en op ziekteverlof werd gestuurd naar Nederland. Gelukkig vond de dokter niets ernstigs en kon hij na enige tijd terugkomen. Dit in tegenstelling met Servé Hamers die terzelfder tijd in Nederland te horen kreeg dat hij onder dokterscontrole moest blijven. Toch is Servé nog even terug geweest in Sintang om zijn functie als secretaris van de stichting Yayasan Sukma over te dragen.
Op een zekere dag kregen alle communiteiten en priesters een rondzendbrief van Mgr. Doera, waarin werd medegedeeld dat Josef Supit pries- ter gewijd zou worden. Josef was een gewezen broeder SVD, die enkele jaren had gestudeerd op het kleinseminarie in Flores en op dat moment functionaris was op een soort coöperatie, genaamd Yayasan Daya Dharma. Die brief wekte de nodige verwondering bij de missionarissen. Josef had ooit aan monseigneur laten weten dat hij meer wilde dan enkel bezig zijn op sociaal gebied, hij zou graag als diaken werken in een parochie. Maar monseigneur had laten blijken dat hij hem liever wilde wijden als priester speciaal voor de eredienst. In zijn rondschrijven verklaarde Mgr. Doera zijn wens als volgt:
"...hem diaken wijden heeft niet veel nut, want wat een diaken kan doen, kan ook gedaan worden door een catechist. Dit is de reden dat ik hem de raad heb gegeven te kiezen om priester gewijd te worden. Ik heb hem deze raad gegeven steunende op de gedachten dat een priester een dubbele functie heeft: namelijk de functie van herder en de functie van voorganger in de eredienst. In feite vervult een parochiepastoor deze dubbele functie. Voor een priester, die


   204   205   206   207   208