Page 207 - geschiedenis
P. 207

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 193
herder is van een parochie, blijf ik eisen dat hij een volledige theologische opleiding heeft, maar voor een priester, die enkel functioneert als voorganger in de eredienst en in het toedienen van de sacramenten, die dus geen parochie leidt, maar enkel lid is van een pastoraal parochie team dat bestaat uit verschillende leden, leken en religieuzen, verlang ik een voorbereiding overeenkomstig deze taak, maar geen volledige theologische opleiding op het seminarie..."
De leden van de diocesane raad, allen montfortaan, stonden niet achter dit besluit omdat een priesterlijke taak meer is dan enkel het toedienen van sacramenten. Desondanks werd Josef Supit toch priester gewijd en bovendien benoemd als pastoor van de parochie Nobal.
Het noviciaat en de begeleiding van nieuwe kandidaten
De noodzaak om in 1983 het noviciaat van Putussibau naar Sintang te verhuizen, was gelegen in het feit dat het aantal kandidaten groeide. Onder de kandidaten waren 3 onderwijzers en een wereldheer Matheus Rampai, die op dat moment in Rome liturgie studeerde. De regionale raad kwam op 1 november 1982 bij elkaar in Sintang om te spreken over de koop van een huis achter de pastorie Sungai Durian dat zou kunnen dienen als noviciaat. De koop ging door en met enige aanpassingen kon de novicemeester met zijn 2 novicen daar zijn intrek nemen. Zou het aantal kandidaten sterk groeien, aldus de afspraak, dan zou bekeken worden of er een ander huis gekocht of gebouwd moet worden. De stad Sintang is inderdaad veel geschikter dan Putussibau voor het noviciaat, omdat in Sintang een catechistenschool is en ook omdat het aantal montfortanen er aanzienlijk groter is. Een opleidingshuis in Sintang stelt meerdere kandidaten in de gelegenheid kennis te maken met de montfortanen. Toch kwamen er bij de confraters de nodige vragen naar voren die om antwoord vroegen. Zoals het feit dat onder de kandidaten onderwijzers zijn. Een van hen werkte in Nanga Pinoh en een ander op een basisschool in Semitau. Kunnen zij zomaar hun werk op school verlaten? En wat gebeurt er als zo'n onderwijzer na een jaar postulaat/noviciaat zich terugtrekt of afgewezen wordt? Uiteindelijk werd beslist dat twee kandidaten voorlopig op de pastorie in Sungai Durian gingen wonen en een andere onder leiding van Huub Swerts in Nanga Pinoh. Wel moet vóór het postulaat aan de kandidaten uitgelegd worden wat de consequenties waren van het loslaten van hun taak als onderwijzer en hun verhuizen naar Sintang.
Het kloosterleven heeft in deze moderne tijd nogal wat veranderingen ondergaan. Voor missionarissen, aldus de raadsleden, is het nodig cursussen of


   205   206   207   208   209