Page 208 - geschiedenis
P. 208

194 SMM in Indonesië 1939-2005
verdiepingsdagen te volgen. In Girisonta op Midden Java zijn regelmatig cursussen voor religieuzen: laten we de confraters aansporen een dergelijke cursus te volgen. De eerste die hiervan gebruik maakte was pater Nico Schneiders. Hij volgde de cursus spiritualiteit. Ook Wim Peeters liet horen graag een cursus te volgen speciaal voor novicen-meesters. Zo'n cursus wordt gegeven in Manilla op de Filipijnen. Maar helaas, omdat het een cursus was van 8 maanden en er niemand was om hem te vervangen, ging dat niet door. Het zou gelukt zijn om Wim naar Manilla te laten gaan, indien die cursus na het verlof van Janus plaats gevonden zou hebben. Helaas had die plaats tijdens het verlof van Janus. Om toch iets op te doen voor zijn taak als novicemeester is Wim toen enige tijd op Java geweest om daar zijn licht op te steken bij mensen met ervaring. Van die rondreis op Java vertelde hij later dat hij van vele kanten de raad gekregen had om het noviciaat niet te beginnen in Sintang, maar ergens op Java, liefst in de buurt van een grootseminarie. Er kwamen twee plaatsen in aanmerking: Bandung, waar de seminaristen van het bisdom Sintang waren, of Malang, waar een gezamenlijk noviciaat was van verschillende congregaties en tevens een voorbereidingsjaar (een soort postulaat) voor hen die de middelbare school of het klein seminarie af hebben.
Omdat het voor de raad te complex en tevens toekomstbepalend was, werd de beslissing overgelaten aan het regionaal kapittel. Wel werd er overleg gepleegd met Mgr. Doera, die met het plan rondliep in Bandung een convict voor seminaristen van zijn bisdom te openen. De regionale raad nam het volgende besluit: de twee novicen moeten een tweejarig noviciaat doorlopen in Sintang en omdat zij onderwijzers zijn, moeten zij schriftelijk verlof hebben van hun overheid om te mogen verhuizen naar Sintang. Zo verhuisde het noviciaat samen met de magister van Putussibau naar Sintang met verlof van provinciaal Huub Somers en nadat regionaal Lam vd Boorn officieel daarvoor via de provinciaal een aanvraag had ingediend aan Rome.
Een nieuwe regionaal en de vele problemen
Op 14 januari 1983 kozen tijdens het regionaal kapittel de aanwezige confraters Kees Smit tot regionaal van Indonesië, Peter Hoogland werd vicaris en Piet van Hoof raadslid. De eerste zaak die zij moesten bespreken was het geval van meneer Siudji. Wie is meneer Siudji? Om de mensen in en rond Bika te helpen hadden de Amerikaanse confraters een coöperatie opgericht. De spullen van deze coöperatie werden verhandeld in een winkel, die dicht bij de pastorie lag. Een vroegere catechist, meneer Roman, leidde deze winkel. Om de coöperatie en winkel goed te laten functioneren hadden de Amerikanen voor de aan- en afvoer de boot "Marley" aangeschaft. De kapitein van deze boot was meneer


   206   207   208   209   210