Page 210 - geschiedenis
P. 210

196 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
De wereldwijde mentaliteitsverandering en de steeds kleiner wordende hoop op hulp vanuit het westen openden de weg om in Indonesiƫ zelf te rekruteren voor het religieuze leven. Een weg, die veel zou vragen van de groep missionarissen. Ze waren zich bewust dat het openen van de deur voor Indonesische kandidaten inhoudt, dat hun manier van leven zou moeten veranderen. De aanwezigheid van kandidaten die willen zien hoe geleefd en gewerkt wordt, vraagt van de leden van een communiteit om een duidelijke vorm te geven aan het communiteitsleven. Aspecten als het gezamenlijk gebed en het beleven van de montfortaanse spiritualiteit zullen meer zichtbaar moeten worden. Om literatuur voor handen te hebben zullen de werken van Montfort in het Indonesisch vertaald moeten worden. Maar wie gaat dat doen?
Om meer aandacht te kunnen besteden aan het communiteitsleven, om de mogelijkheid te scheppen iets montfortaans te doen en vernieuwend bezig te zijn, bovendien om een eigen opleiding te kunnen beginnen, werd besloten de krachten te bundelen op twee plaatsen. Putussibau en Sintang. Om dit doel te bereiken zouden de andere plaatsen, waar montfortanen werkzaam zijn, beetje bij beetje losgelaten moeten worden. De motivatie van dit besluit was dat na vele jaren mensen gedoopt te hebben, het nu goed zou zijn iets te doen aan geloofsverdieping. Men koos ervoor zowel in Sintang als in Putussibau een centrum te openen voor geloofsverdieping en begeleiding van jongerengroepen. Helaas heeft de verwezenlijking van dit plan veel jaren in beslag genomen, immers het kon pas uitgevoerd worden nadat het aantal wereldheren ver- meerderde en andere congregaties krachten aanboden aan het bisdom Sintang.
Het provinciaal kapittel van 27 tot 30 december 1983
Dit kapittel begon met de thema's van het generaal kapittel te bespreken, zoals bestuur, roepingenpastoraal, voortdurende vorming, gezamenlijk gebed, levensstijl etc. Alle regio's van de Nederlandse provincie deden hun zegje, ook regionaal Kees Smit. Hij gaf een rapport over de situatie van de montfortanen in Indonesiƫ. Hierbij de belangrijkste punten uit dat rapport:
"De laatste jaren zijn we meer uitdrukkelijk bezig geweest door predikatie, roepingendagen en persoonlijke benadering, jonge mensen en ouders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de toekomst als gelovig volk en de bedienaren, die daartoe nodig zijn. Werd in het verleden grote nadruk gelegd op catechisten (bij gebrek aan priesters), de laatste tijd is duidelijk de klemtoon meer uitdrukkelijk komen te liggen op het geroepen-zijn tot priester en /of religieus. De onverwachte beslissing van de regering om de buitenlandse krachten zo vlug mogelijk te laten afvloeien, heeft daar zeker een rol bij gespeeld. In de laatste jaren is het toch bijzonder te ervaren, dat nogal


   208   209   210   211   212