Page 212 - geschiedenis
P. 212

198 SMM in Indonesië 1939-2005
Een grote groep van de montfortaanse missionarissen is al pensioen- gerechtigd. We zijn het erover eens dat we daadwerkelijk waardering moeten opbrengen voor onze bejaarde confraters, die zoveel gegeven hebben voor de mensen hier in Indonesië. We begrijpen heel goed dat een terugkeer naar Nederland voor hen zeer zwaar is. Daarom voelen we ons verplicht tegenover hen om hen in ons midden te houden zolang als dat mogelijk is. Noodgedwongen evenwel hebben we met elkaar het volgende vastgesteld: Iedere confrater mag hier blijven zolang zijn gezondheid dat redelijk verantwoord maakt. Maar indien de gezondheid dermate achteruit gaat, dat hij voortdurend verzorging behoeft, dan moet besloten worden tot terugkeer naar Nederland. In de mate van het mogelijke zal de bejaarde confrater gevraagd worden een helpende hand te bieden. Van hem wordt evenwel verwacht dat hij inderdaad zijn pensioen viert dwz rust en leeft van zijn hobby's, en zich afzijdig kan houden van directe bemoeienissen rond bestuurlijke en pastorale taken op de pastorie, in de parochie en het bisdom. De regionaal zal voortdurend met de bejaarde confrater moeten overleggen n.a.v. gezondheid, hun zich-wel-voelen, hun plaats in de groep zoals zij die zelf ervaren en zoals die door de groep ervaren wordt."
Als slot zei Kees over ethisch omgaan met geld nog dit:
"Tot nu toe hebben we in gezamenlijk overleg het gelukkige besluit kunnen vasthouden: alles in één pot, we werken samen voor één doel. In overleg met de econoom kan iemand toch wel iets bijzonders doen in zijn parochie. Dankzij de goede zorg van pater Lam vd Boorn is er een pensioenfonds opgezet voor het personeel van de montfortanen. Bisdom Sintang heeft voor haar personeel ook een eigen fonds. Pater Hamers heeft deze zaak lange tijd zeer goed behartigd."
Op de laatste dag van het kapittel kozen de aanwezige leden Theo Hustin als provinciaal en Gir Cuppen als vicaris. De verdere raadsleden waren Frans Stams, Peter Denneman, Frans Diederen en Jan Beijers werd benoemd tot econoom.
Montfortanen naar Bandung
Het plan van Mgr. Doera om in Bandung een convict te openen voor zijn priesterkandidaten kreeg steeds meer vorm. Al enkele jaren waren er diocesane priesterkandidaten in Bandung. Omdat behalve de 7 fraters, die logeerden in het convict van het bisdom Bogor te Bandung, nu 8 nieuwe kandidaten zich hebben aangemeld moest gezocht worden naar een eigen onderkomen. Met de hulp van de Universiteit Parahyangan, die voor bouwgrond zorgde en mevrouw Rini aanwees als architect, werd de aannemer Slamet gekozen om een convict te bouwen voor de priesterkandidaten van het diocees Sintang. Maar wie moet dat convict of het grootseminarie gaan leiden? Mgr. Doera stelde de wereldheer


   210   211   212   213   214