Page 213 - geschiedenis
P. 213

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 199
Victor Pareira voor, maar deze werd afgewezen door de raad van het bisdom. Nadat een andere wereldheer Matheus Rampai liet blijken niets voor deze taak te voelen, werd Piet Derckx gevraagd. In juni 1984 vertrok Piet naar Bandung, terwijl Wim Peeters in Sintang bleef met 1 postulant en 4 kandidaat- wereldheren. Zo werd Piet Derckx de eerste rector van het diocesaan grootseminarie met de naam "Betang Batara". Het feit dat een montfortaan rector van Betang Batara werd, opende de mogelijkheid om er twee kandidaat- montfortanen te plaatsen, namelijk Stepanus Maryos en Stephanus Ain. Zij maakten daar onder leiding van Piet hun postulaat.
Nu Piet in Bandung zat, kwam steeds vaker de vraag naar voren, wat te doen met het noviciaat? Verplaatsen we het naar Bandung en hoe doen we dat? Piet werd door de regionale raad gevraagd een half jaar goed te kijken wat het beste is: samenwerken met de wereldheren of onafhankelijk een eigen noviciaat beginnen. Zouden we kiezen om onafhankelijk verder te gaan dan moet er een geschikt huis gezocht worden.
In de tijd dat het plan van Mgr. Doera om een convict te openen in Bandung werd verwezenlijkt, werd ook een ander plan van de bisschop ver- wezenlijkt namelijk het oprichten van een commissie voor het behartigen van de sociale communicatie. Jacques Maessen werd aangezocht om deze commissie te leiden. Het doel was een betere communicatie mogelijk maken door verschillende activiteiten te coördineren. Er zou een tijdschrift, krant en zelfs een radio nodig zijn. De bisschop wilde via deze commissie de communicatie tussen de bisdommen en verschillende regio's verbeteren.
Regionaals en de CGE in Rome
Eind 1984 ging Kees Smit naar Rome voor een vergadering van de regionaals samen met de leden van de CGE met als onderwerp "Roepingen en Vorming". Uitgaande van het gegeven dat er een verschuiving plaats vindt van het Westen naar de Derde Wereld wat betreft de montfortaanse kandidaten, vond de generale raad het belangrijk dit thema te bespreken. De statistieken laten zien dat tussen de jaren 1973 en 1978 in het Westen nog 45 kandidaten hun professie deden, terwijl er in de Derde Wereld 10 kandidaten waren. Tussen 1978 en 1983 waren dat in het Westen 30 personen die hun eerste geloften deden en in de Derde Wereld 45 personen. Deze verandering riep heel wat vragen op. Hoe moeten we staan tegenover hen die montfortaan willen worden? Hoe zie je de toekomst van de SMM? Hoe kunnen we die gebieden helpen die nog geen gekwalificeerde formatoren hebben? enz..


   211   212   213   214   215