Page 214 - geschiedenis
P. 214

200 SMM in Indonesië 1939-2005
Bij het bespreken van al die vragen, kwam men uiteindelijk tot de conclusie dat men een Ratio Institutionis nodig had, dat er samenwerking moet komen tussen de verschillende gebieden, zelfs tussen diverse provincies. Om problemen in verband met de vorming op te lossen in een steeds veranderende wereld, was samenwerking de enige oplossing. Terug van deze bijeenkomst in Rome, voelde Kees zich gesterkt in de overtuiging dat Indonesië met het openen van een eigen opleiding op het goede spoor zat en dat er toekomst was voor de montfortanen in Indonesië.
Eed van trouw als Indonesiër
Hoewel de meeste montfortanen al jaren geleden aangevraagd hadden om Indonesisch staatsburger te worden, had pas een enkeling dat ontvangen. Vandaar de blijdschap toen een behoorlijke groep de oproep kregen de eed van trouw af te leggen. Wim Peeters kreeg op 19 oktober zijn staatsburgerschap, een maand later Nico Schneiders en daarna veel anderen. Nico had pech vanwege het feit dat hij enige tijd na het ontvangen van zijn Indonesisch burgerschap bij het regelen van zijn paspoort al zijn officiële papieren kwijtraakte. Gelukkig is alles later toch weer in orde gekomen.
mmmmmm


   212   213   214   215   216