Page 219 - geschiedenis
P. 219

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesië 1984 - 1988 205
HOOFDSTUK 6
NIEUWE FASE VAN DE MONTFORTANEN IN INDONESIË 1984 - 1988
Pater Kees Smit, Regionale Overste Indonesië 1983 - 1993 Pater Theo Hustin, Provinciaal Nederland 1983 - 1993 Pater Gérard Lemire, Algemene Overste 1981 - 1993
Het begon in 1980 met het openen van een postulaat/noviciaat in Putussibau. Toen werd het eerste zaad gestrooid voor een nieuwe fase in de geschiedenis van de montfortanen in Indonesië. Het was allemaal nog warrig, maar toch werd hiermee een pril begin gemaakt van de opleiding van jongelui, die op den duur het werk zouden voortzetten van de kleiner wordende groep missio- narissen. Er werd op een simpele manier begonnen met een werk, dat de oude montfortaanse Missie Borneo liet overgaan naar de jonge montfortaanse entiteit Indonesië.
Commissie vorming en opleiding
De verhuizing van het noviciaat van Putussibau naar Sintang, de taak in Bandung, die Piet Derckx op zich nam als begeleider van de fraters wereld- heren en montfortaanse postulanten, verbreedde en verruimde het werkgebied van de montfortanen in Indonesië. Na enkel werkzaam te zijn geweest in het bisdom Sintang behoorde nu ook het bisdom Bandung tot hun werkgebied. Die uitbreiding vroeg om enkele aanpassingen in de werkwijze van het regionaal bestuur. Een van de aanpassingen was het instellen van de commissie vorming en opleiding met regionaal Kees Smit als voorzitter en de leden Piet van Hoof, Wim Peeters en Piet Derckx. Deze commissie vergaderde voor het eerst in Sintang op 24 mei 1984 in aanwezigheid van generaal assistent Cor van Eck, die voor visitatie in Indonesië was. De eerste taak van de commissie was een antwoord vinden op de vraag: wat houdt een montfortaanse opleiding in en welke zijn de criteria om verantwoord te beginnen? De commissie formuleerde het volgende antwoord:


   217   218   219   220   221