Page 22 - geschiedenis
P. 22

8 SMM in Indonesië 1939-2005
Tussen 1905-1940 breidt het missiewerk zich uit naar Landjak, Benua Martinus en Bika Nazareth
BISDOM SINTANG (2007)
Aanvankelijk werd het binnenland van West-Borneo alleen vanuit Sedjiram bediend. Met Sedjiram als centrale plaats, verzorgden de missio- narissen de streek van het tegenwoordige bisdom Sintang plus een gedeelte van het bisdom Sanggau. De missionarissen moesten geweldige afstanden afleggen. Al roeiend in een bootje of als ze geluk hadden zittend op een motorboot waren ze dagen onderweg. Aangekomen in een dorpje, bestaande uit één lang huis, maakte de missionaris kennis met de bewoners. Zittende tussen de bewoners op de voorgalerij rookten ze een strootje en wisselden ze van gedachten. Als er interesse was, werd op diezelfde voorgalerij godsdienstles gegeven, gebeden en vieringen gehouden, kinderen gedoopt en de mogelijkheid besproken kinderen naar de school in Sedjiram te sturen. Brieven vertellen hoe trots de missionaris was als hij bij terugkomst van zo'n tocht, behalve een lijst van gedoopten, ook enkele kinderen bij zich had voor de school van Sedjiram.


   20   21   22   23   24