Page 220 - geschiedenis
P. 220

206 SMM in Indonesië 1939-2005
"De bedoeling van de opleiding is: de kandidaat helpen zichzelf bewust te zijn/worden van Gods bedoeling met hem, hem leren bidden, leren leven in een communiteit, hem helpen zichzelf te kennen, de betekenis van kloostergeloften en montfortaanse spiritualiteit." Vervolgens concludeerde de commissie: "Om de montfortaanse vorming goed te laten verlopen is het nodig dat het regionaal bestuur begeleiders klaar maakt met kwaliteit en vorming en een eigen huis. Er moet meer dan één kandidaat zijn en voldoende financiën. Ook moet het program dat gevolgd wordt regelmatig geëvalueerd worden."
Buiten bovengenoemde criteria en conclusies stelde de commissie een werk- schema samen voor Piet, die in juni 1984 Sintang zou verlaten om te verhuizen naar Bandung. Dat werkschema zag er als volgt uit: In Bandung moet Piet zich allereerst voorbereiden op zijn taak als begeleider van de kandidaat-wereld- heren en de 2 montfortaanse postulanten, die eind juli in Bandung zullen aan- komen. Piet werd aangeraden een werkbezoek te brengen aan Jogjakarta en Malang. Daar moet hij verschillende grootseminaries bezoeken en spreken met begeleiders die de nodige ervaring hebben. Hij moet tegelijkertijd een oogje houden op de bouw van het diocesane seminarie in Bandung, hij moet zorgen dat de bouw volgens plan verloopt. De bouw was pas in maart 1984 begonnen en zou volgens plan in september klaar komen, d.w.z. drie maanden te laat, immers in juli zouden de kandidaten arriveren in Bandung. De vraag kwam nu: Waar moeten die jongens tijdens die drie maanden verblijven? Mgr. Doera had gesproken met de rector van het seminarie Bogor, die bereid was de kandidaten van Sintang drie maanden onderdak te geven. Piet zou onderdak krijgen op de pastorie van Buah Batu gelegen langs het seminarie Bogor. Alles was keurig geregeld.
Toch bleef voor de commissie nog een moeilijkheid over. Volgens de geldende princiepen mocht een montfortaan niet voor lange tijd alleen zijn. Er zou dus een tweede man naar Bandung moeten verhuizen. Maar wie? Omdat men niet zag wie hem zou kunnen vergezellen werd besloten: Piet dient regelmatig bezocht te worden. Aan iedere vakantieganger zou gevraagd worden zowel bij het op-verlof-gaan als bij het terugkeren een paar dagen bij Piet door te brengen. Om het gat op te vullen van de eerste maanden zou regionaal Kees de eerste 2 weken in november bij Piet zijn.
De commissieleden herinnerden pater regionaal eraan tegen bisschop Doera te zeggen dat, wanneer de montfortanen een eigen huis gaan betrekken, een wereldheer ter beschikking dient te zijn om de taak van Piet in Betang Betara over te nemen. Piet werd gevraagd eind december een evaluatierapport te maken om in Sintang te bespreken met de commissie vorming en opleiding. Aangaande de twee kandidaat-montfortanen in Bandung werd opgemerkt dat zij


   218   219   220   221   222