Page 222 - geschiedenis
P. 222

208 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
Op voorstel van pater van Eck besprak de commissie de questionnaire, uitgegeven door het generalaat: "Formatie en het doel ervan, gezien vanuit het spiritueel, religieus, apostolisch, priesterlijk, professioneel en menselijk as- pect". Het beantwoorden van de questionnaire was een goede hulp bij het vaststellen van voorwaarden waaraan een kandidaat moet voldoen. Ze stelden vast dat een kandidaat broeder-novice een vervolgschool en een priester- kandidaat de middelbare school gehad moet hebben. Van de andere kant moe- ten de montfortanen op de hoogte zijn van de hele achtergrond van de kan- didaat, of hij mentaal gezond is, hoe zijn omgang is, zijn verantwoordelijkheid, openheid, werkdiscipline, seksualiteit, welke zijn motivatie is en hoe hij zijn geloof beleeft.
Op de jaarvergadering van de missionarissen in Sintang op 18 juni werd het besprokene van de commissie vorming en opleiding ter goedkeuring voorgelegd aan de aanwezige confraters. Zonder een enkel bezwaar werden de voorstellen goedgekeurd waardoor Piet en Wim richtlijnen in de hand kregen waarmee ze aan de slag konden gaan.
Door de komst van andere congregaties naar het bisdom Sintang diende het contract van de montfortanen met het bisdom aangepast te worden. Het bisdom steunde nog te veel op de montfortanen. Een commissie van vijf had de contracten van de Lazaristen, Oblaten en Ursulinen bestudeerd en kwam met een montfortaans concept-contract, waarin stond te lezen dat de montfortanen, zoals de andere congregaties, in dienst zijn van het bisdom en door het bisdom onderhouden worden. Evenals de Oblaten zullen ook de montfortanen geregeld een bijdrage in de kas van het bisdom storten. Dit laatste komt niet in het contract. De vergaderde confraters konden zich vinden in het concept en gaven aan pater regionaal de opdracht te onderhandelen met het bisdom.
Om het gevaar van onderhandse transacties te vermijden, besloten de confraters dat de functie econoom van het bisdom vervuld moet worden door een andere persoon dan de econoom van de regio SMM, alhoewel het best alle twee montfortanen mogen zijn.
Omdat het bisdomhuis niet meer als centrum voor de montfortanen gebruikt kon worden na de benoeming van een niet-montfortaan tot bisschop, wilden de montfortanen zoals de paters Oblaten in Bika en de Lazaristen in Bondau, een eigen huis hebben. Welk huis zou daarvoor kunnen dienen? De regionale raad kwam met het voorstel "Nanga Pinoh". Maar de aanwezige confraters zagen dat niet zitten, immers Pinoh lag niet centraal en werd veel geplaagd door overstromingen. Zij stelden voor in Sintang een klooster te bouwen, dat niet gebonden zou zijn aan een parochie, waar confraters na hun werk (buiten-


   220   221   222   223   224