Page 225 - geschiedenis
P. 225

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesië 1984 - 1988 211
"Omdat onze twee montfortaantjes praktisch in de groep opgaan, is hetgeen ik hier schrijf een algemeen overzicht van de hele groep."
Vervolgens werd uitgelegd hoe de groep was samengesteld:
"De groep bestaat uit kandidaat-wereldheren en montfortanen, die een voorbereidend geestelijk jaar maken, genaamd Tahun Rohani. Vervolgens zijn er fraters-wereldheren afkomstig van Flores, die hun eerste jaar filosofie maken en tenslotte een groep fraters-wereldheren die meerdere jaren studie achter de rug hebben en tot voor kort in Buah Batu woonde."
Het rapport vertelde over de gevolgen van de overkomst uit Borneo en de reis naar Bandung:
"Het blijkt al gauw dat een verhuizing van Borneo naar Bandung meer betekent dan je op het eerste gezicht denkt. Het brengt een soort cultuurschok teweeg. De ervaringen zijn overdonderend voor jongens, die nog nooit verder zijn geweest dan Sintang. Ze hebben echt een lange tijd nodig om alle erva- ringen te verwerken en op een rijtje te zetten. Allereerst de ervaringen van de reis Sintang – Pontianak, daarna de vlucht per vliegtuig naar Jakarta en de reis met een bus/trein naar Bandung. Dan is er de klimaatverandering: Bandung is koeler dan Borneo. Ze ontdekken dat ze geen aangepaste kleren hebben zoals een trui of jacket. Een ander opmerkelijk iets is, dat ze allemaal in de eerste maanden ziek zijn geweest. Een ziekte die te maken had met aanpassings- moeilijkheden, heimwee, groepsleven, en niet te vergeten het feit dat we tijdens de eerste maanden in Jalan Windu heel kort op elkaar hebben geleefd. Door het te kleine huis heeft een stel zich opgesloten gevoeld. Komt daarbij het feit dat vele jongens elkaar niet kenden. De beginperiode was een tijd van kennis- making, maanden van aftasten en onzekerheid. Velen hadden in hun leven nog geen auto of fiets gezien. Niet vreemd dus dat enkelen nog moesten leren fietsen. Buiten dat ze zo-wie-zo schrik hadden voor het drukke stadsverkeer, moesten ze ook nog met een fiets er doorheen.
Een ander punt is het leven in een groep/communiteit. Buiten hen die ooit in een internaat of klein seminarie waren geweest, wisten de meesten nog niet wat het betekent in een groep te leven, te bidden en te studeren. Wat is recreatie houden? Wat is netheid? Hoe gebruik je een WC en badkamer? Dat je zeep moet gebruiken als je je wast en geen stinkende kleren moet dragen, voor velen was dat allemaal nieuw. Daarbij hadden we op Jalan Windu gebrek aan water, er was maar één kraan voor keuken, bad en wasserij. In een communiteit heb je te doen met tijden, je hebt tijden dat het stil moet zijn of indien je per se iets moet zeggen dat te doen op een fluistertoon. Maar wat je meemaakt: op de ongelukkigste momenten begint iemand te fluiten of te zingen of hard te spreken. Allemaal dingen die nieuw zijn voor een jongen die pas uit de kampong komt. Je begrijpt dat ik het tot nu toe heb gehad over de jongens die pas van


   223   224   225   226   227