Page 228 - geschiedenis
P. 228

214 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
een feit toen de montfortanen in Bandung de eerste editie van InterNos lieten verschijnen op 27 november 1984 bij gelegenheid van de inkleding van de 2 postulanten Stepanus Maryos en Stephanus Ain. De eerste editie werd in veel- voud getypt en naar de postulanten en montfortaanse communiteiten gestuurd op Borneo. Het duurde echter 4 jaar eer in 1988 de tweede editie verscheen.
De opmerking in het rapport aangaande de financiƫn leidde er toe dat het verslag van de commissie naar provinciaal Theo Hustin werd gestuurd. Op 14 januari 1985 antwoordde de provinciaal met te zeggen dat de provincie een bepaald bedrag aan de kant zal zetten voor het vormen van een fonds ter onder- steuning van de opleiding van montfortanen. Verheugend nieuws dat enkele dagen voor de opening van het regionaal beraad op 17 januari 1985 binnen- kwam. Een goed begin van een beraad dat zou spreken over de mogelijkheid van het montfortaans noviciaat/seminarie in Bandung en de bouw van een montfortaans klooster in Menyurai, Sintang.
Regionaal Beraad van 17 januari 1985
De montfortanen werden geconfronteerd met het probleem van het noviciaat. Ze moesten een beslissing nemen wat te doen met de kandidaten: ze naar Bandung sturen of niet? Op dat moment was het noviciaat in Sintang met Wim Peeters en 3 kandidaten, terwijl in Bandung een diocesaan huis was voor de opleiding van seculiere priester-kandidaten en twee postulanten met Piet Derckx als begeleider. Was er plaats voor nog meer kandidaat-montfortanen bij Piet? Zo niet, wat moest er dan gebeuren met de broeder-kandidaten en de acht jongens die zich hadden aangemeld voor het noviciaat? Betang Betara telde 28 kamers, waarvan er 18 bezet waren. Het komende jaar zou het bisdom 10 of meer nieuwe kandidaten hebben voor Bandung. Dat zou betekenen dat het huis vol was en er geen plaats was voor montfortaanse kandidaten. De regio zat voor een onverwachte situatie, waarvoor snel een oplossing diende gevonden te worden.
In een brief van 18 januari 1985, gericht aan pater provinciaal en ondertekend door alle aanwezigen van het regionaal beraad, werden vier opties gegeven om het probleem op te lossen:
1. Geen kandidaten meer aannemen;
2. Een huis kopen met een stuk grond, zodat de mogelijkheid bestaat bij te bouwen;
3. Een leeg stuk grond kopen en er een nieuw huis op bouwen;
4. Een huis huren.


   226   227   228   229   230