Page 229 - geschiedenis
P. 229

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesië 1984 - 1988 215 De brief gaf het volgende commentaar bij deze oplossingen:
"Om een stap terug te zetten en geen kandidaten meer aan te nemen, terwijl zoveel jongens zich aanmelden, betekent, dat we een eerder genomen besluit terugdraaien en een proces dat al op gang is stopzetten. Als beste oplossing zien we de 2de en 3de optie. De 4de optie wijzen we af, omdat een huis huren maar een voorlopige oplossing is. Een huurhuis kunnen we niet verbouwen of aanpassen; bovendien zijn de huurprijzen relatief hoog. Wordt gekozen voor optie 2 en 3 dan hebben we zo'n 600 duizend gulden nodig. De regio heeft nauwelijks de helft van dat bedrag voorhanden."
De brief aan pater provinciaal eindigde aldus: "Vooreerst vragen we verlof voor de verwezenlijking van oplossing 2 of 3. Daarmee verbonden zijn we gedwongen om financiële steun te vragen aan de congregatie. Of zijn er andere instanties die een dergelijk project willen financieren?"
Het tweede probleem, dat tijdens deze vergadering besproken moest worden, stond in dezelfde brief als volgt beschreven:
"Het tweede geval betreft een eigen montfortaans huis in Sintang. Op de vergadering van 18-6-1984 is in het bijzijn van pater C. van Eck tot de bouw van een eigen huis besloten. Ook hiervoor zou geld gezocht moeten worden. De kosten hiervan worden nu ruwweg geschat op 220.000 gulden. Hoewel dit project door het eerste probleem naar de tweede plaats op de prioriteitenlijst is verschoven, willen we het alvast onder uw aandacht brengen."
Uit de brief aan de provinciaal bleek heel duidelijk dat de regionale raad instemde om te beginnen met een noviciaat/seminarie in Bandung en de bouw van een klooster in Menyurai, Sintang. In een bijlage, gemaakt door de paters Huub Swerts en Piet Derckx, werd inzicht gegeven in de financiële situatie van de regio en de kosten van de opleiding:
"de jongens in Bandung kosten gemiddeld 31⁄2 US dollar per dag. Dus als we het komende jaar 10 kandidaat-montfortanen onderhouden, moeten we alleen daarvoor al een behoorlijk kapitaal gereed houden".
Het montfortaans noviciaat in Bandung
De provinciale raad in Nederland reageerde positief op de aanvragen van Indonesië. Juli 1985 kon begonnen worden met het noviciaat in Bandung. Overeenkomstig de constituties stuurde regionaal Kees Smit op 2 maart 1985 een brief naar generaal Gerard Lemire met het verzoek toe te staan het noviciaat te verhuizen van Sintang naar Bandung. In een antwoord van 11 april


   227   228   229   230   231