Page 234 - geschiedenis
P. 234

220 SMM in Indonesië 1939-2005
bijgewoond, begeleidde de kandidaat-novicen Frans Ngadilan, Antonius Ajad, Agustinus Asui, Vincentius Riyanto en Malakias Baso naar Bandung. Samen met de postulanten Steph Ain en Step Maryos zouden zij de eerste groep novicen vormen, 6 kandidaat-paters en 1 kandidaat-broeder. Bij aankomst in Bandung werden zij ontvangen door de novicemeester Wim Peeters, pas terug van verlof uit Nederland. Piet ging naar Betang Betara om daar zijn taak als rector van diocesane seminarie voort te zetten.
Wim en het noviciaat in Bandung
Eind juli 1985 begon Wim de montfortaanse opleiding. Een volle taak van 's morgens tot 's avonds. Vijf van zijn novicen volgden op maandag- en dinsdag- morgen samen met kandidaat-wereldheren en kruisheren op Jalan Nias lessen van het geestelijk jaar; de verdere opleiding was thuis. De novicen Maryos en Ain hadden die lessen reeds gevolgd, in plaats daarvan liepen zij nu college filosofie op de katholieke universiteit Parahyangan eveneens op Jalan Nias. Het drukke programma van Maryos en Ain riep bij Wim en Piet de vraag op of het niet beter zou zijn twee jaar uit te trekken voor het noviciaat. Volgens hen was één jaar niet voldoende, ook al omdat de jongens van Borneo meer tijd nodig hadden om zich aan te passen en zij als begeleiders aan één jaar niet voldoende hadden om de motivatie en geest van de novice te leren kennen. Het probleem werd met regionaal Kees besproken en doorgegeven aan provinciaal Theo Hustin.
Theo antwoordde hierop met een verwijzing naar "Montfortaan Van- daag". De tijd van het postulaat mag altijd verlengd worden, maar over de tijd van het noviciaat zegt no.146b van de constituties: "de totale noviciaattijd mag de twee jaar niet te boven gaan". Uitgaande van dit gegeven werd het noviciaatjaar als volgt ingedeeld: De kandidaten die eind juli het noviciaat binnenkomen zullen eerst een inloopperiode hebben; op 8 september beginnen zij officieel hun noviciaatsjaar; twee jaar later op 15 augustus sluiten ze hun noviciaatsjaar af met de professie. Aldus wordt de periode van 2 jaar niet overschreden.
Nadat de moeilijkheden rond de start van het noviciaat in Bandung waren opgelost, kon begonnen worden met de uitwerking van de bouw van het montfortaans klooster in Sintang. Aan de rand van Sintang op Menyurai dichtbij het "Youth Centre" was 11⁄2 ha grond aangekocht voor de prijs van 37.000.000,- roepia. Piet van Hoof had de tekening met bestek reeds klaar, maar de bouw moest wachten totdat de bouw van SMA Panca Setya was opgeleverd.


   232   233   234   235   236