Page 235 - geschiedenis
P. 235

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesië 1984 - 1988 221
Kritiek van de Generale Raad
Tijdens de vergadering van de Buitengewone Generale Raad van oktober 1985 in Rome was er gesproken over 'Zending in de Kerk en Vorming'. Terug van die bijeenkomst rapporteerde Theo Hustin in een brief van 21 november 1985 het volgende aan regionaal Kees Smit:
"In Rome is men niet zo gelukkig dat verschillende regio's begonnen zijn met vormingshuizen los van de internationale planning. In de Italiaanse kant van Malawi is men begonnen met een maison d'accueil, in Madagaskar met een noviciaat, in de Filipijnen met een studiehuis. Men zag liever een concentratie per continent of per enkele provincies. We hebben te weinig gevormde formateurs en het wordt op de duur onbetaalbaar. Andere provincies zijn jaloers op Indonesië dat financiële background van Nederland heeft, de rijke suikertante. Wij zullen, als bij jullie de tweede vorming ter sprake komt, goed moeten plannen: waar, wie, welk programma etc."
Provinciaal Hustin beloofde dit probleem te bespreken bij zijn bezoek later in Indonesië.
Het besprokene in de CGE gaf te kennen dat niet allen enthousiast waren over de opleiding van Indonesiërs tot montfortaan. Het generaal bestuur had verlof gegeven een noviciaat te beginnen in Putussibau, in Sintang en nog later in Bandung, maar stond kritisch tegenover het openen van een eigen scholasticaat.
Eerste commotie
Het verschijnen van de "Petunjuk Gereja Katolik Indonesia" (een soort Indo- nesische Pius Almanak) veroorzaakte in bisdom Sintang de nodige commotie. Zoals altijd stonden in dat boek behalve de namen van hen die werkten in een bisdom ook hun taak aangegeven. Zo stond bij de naam van de wereldheer Victor Pareira aangegeven: secretaris van het bisdom Sintang. De priesters, zusters en broeders, die dat lazen waren verrast en onthutst. Zij bekritiseerden het benoemingsbeleid van bisschop Doera. Dit feit kreeg later de naam 'eerste commotie'! Een brief ondertekend door wereldheren, montfortanen, oblaten, zusters ursulinen en franciscanessen noemde 6 punten van kritiek op de bisschop. Allereerst de benoeming van Victor Pareira tot secretaris van het bisdom; het beleid van Mgr. Doera aangaande de scholengemeenschap Nusantara Indah; zijn actieve betrokkenheid bij politiek; de kwestie pastor "Inpres" (het laten komen en op studie sturen van mensen van binnen en buiten


   233   234   235   236   237