Page 236 - geschiedenis
P. 236

222 SMM in Indonesië 1939-2005
het bisdom zonder overleg te plegen); zijn herderlijke taak als bisschop van Sintang en ten slotte zijn wijze van besturen.
Kees Smit schreef over de achtergronden van deze commotie in een brief van 7 december 1985 aan pater provinciaal:
"Eigenlijk is het allemaal een oud zeer, dat al kort na de wijding van de bisschop duidelijk werd. Daar zijn Lam en Serf en gedeeltelijk ook Piet "slachtoffer" van geworden: gebrek aan overleg, harde houding tegenover de regering, een 6 jaar durend proces voor een krantje, actieve politiek, het wijden van (onvoldoend geschikte, elders geweigerde) mensen, waardoor monseigneur zijn eigen priesters, de regeringsmensen en zijn gelovige volk tegen zich inneemt. Alles cumuleert nu in de benoeming van Victor Pareira tot secretaris, waarin ook alles uitkomt".
In een sfeer vol kritiek en afwijzing vond eind 1985 een ontmoeting plaats van Mgr. Doera met de priesters, zusters en een aantal leken in de aula Panca Setya, Sintang. De bisschop zelf leidde de vergadering. De meest scherpe vragen werden gesteld, zoals bijvoorbeeld de vraag van de lazarist Jacques Gros: "Indien monseigneur vasthoudt aan de leer van het Tweede Vaticaans Concilie over kerk en hiërarchie, wat betekent dan nog het princiep collegialiteit?" De bisschop beantwoordde die vraag niet, maar deed zijn beklag dat de pastores, geïnfecteerd waren door de ziekte hollanditis. De aanwezigen zwegen, zij begrepen niet wat hij bedoelde met het woord hollanditis. Later in een schrijven van 30 november 1985 gebruikte Mgr. Doera dezelfde term en legde die uit als volgt: hollanditis is een progressieve beweging in de kerk geleid door de progressieve katholieken in Nederland (Holland). Volgens de bisschop was het bisdom Sintang besmet met deze ziekte.
Omdat deze bijeenkomst hen niet dichter bij elkaar had gebracht, vond later in het bisschopshuis opnieuw een ontmoeting plaats, nu onder leiding van de aartsbisschop van Pontianak Mgr. Bumbun en de kapucijn pater Secundus. Deze bijeenkomst nam de aanleiding van het conflict weg: in plaats van Victor Pareira werd de wereldheer Mateus Rampai secretaris van het bisdom. De diepere reden van de commotie bleef onbesproken.
Visitatie van provinciaal Theo Hustin
In de vastentijd 1986 kwam de Nederlandse provinciaal voor visitatie naar Indonesië. Hij nam ruim de tijd om alle confraters te bezoeken en hun werk- terrein te bekijken. In Nanga Pinoh vierde hij Pasen met Nico Schneiders en op


   234   235   236   237   238