Page 237 - geschiedenis
P. 237

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesiƫ 1984 - 1988 223
8 april hield hij in Sintang een bijeenkomst met alle confraters behalve Janus van der Vleuten, Alois Ding en broeder Djamal.
Alvorens te beginnen met het bespreken van de agendapunten, vertelde iedere confrater iets over zijn werk. De notulist maakte de volgende aantekeningen:
"Huub Reijnders noemt zich "parttime pastor". Hij is pastoor van de parochie Sungai Durian aan de overkant in Sintang, en fungeert als econoom van de catechistenschool (PGAK). Joep van Lier weet niet of nu het werk als pastoor van de kathedrale parochie of als bisschoppelijk gedelegeerde voor sociale zaken ("Delsos") op de eerste plaats staat. In het parochiewerk wordt hij bijgestaan door zes catechisten. Het Delsos-werk is meer gericht naar andere parochies. Hij is voorzitter van de interdiocesane Delsos-vergadering van West- Borneo, vervolgens ook van heel Borneo, en vertegenwoordiger van Borneo op nationaal niveau. Hij regelt in het bisdom de studiebeurzen, en is econoom van de montfortaanse regio.
Huub Swerts is naast het werk als econoom van het bisdom ook de leider van het jongensinternaat, huisoverste en tevens assistent in de kathedraal.
Jacques Maessen heeft als hoofdtaak: bisschoppelijk gedelegeerde voor Sociale Communicatie (Komsos). Hij heeft van de bisschop de opdracht gekregen audiovisueel bezig te zijn, een radiostation op te richten, radio en videoprogramma's samen te stellen op pastoraal en catechese gebied, en een krant op te richten van christelijk-kritische signatuur. Hij heeft ook de opdracht zich te buigen over de problematiek van de transmigratie.
Kees Smit is superior regionaal van de montfortanen. Omdat het takenpakket van de regionale overste nog ter sprake zou komen, noemde Kees heel in het kort zijn taken: regionaal-zijn met alles wat dat inhoudt; aandacht voor de opleiding in Bandung; roepingenpastoraal; pastoraal werk en dienstreizen in drie parochies in de Lebang en ook nog bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese.
Wim Peeters is novicemeester van vier novicen in Bandung op Java, en draait ook regelmatig mee in het grootseminarie van Sintang. Is mariaal bezig in een drukbezochte noveen tot O.L.V. van Altijddurende Bijstand in de Karmel van Lembang, en in het Maria-Legioen.
Piet Derckx werkt in Bandung als rector van het diocesaan grootseminarie van Sintang. Hij geeft vooral veel aandacht en lessen aan de eerstejaars-seminaristen van het zgn. "geestelijk jaar". Hij is ook betrokken bij het noviciaat, waar hij regelmatig komt, en waarvan hij econoom is. Daarbuiten is hij actief in het Maria-Legioen en Marriage Encounter.


   235   236   237   238   239