Page 241 - geschiedenis
P. 241

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesië 1984 - 1988 227
beschikbaar was, is bijna 1 ha. De kosten werden geraamd op ongeveer 200.000,- gulden. Het beraad nam het besluit om in juli-augustus 1986 met de bouw te beginnen. Een globale begroting zou opgestuurd worden naar het provincialaat.
Van 4-11 januari 1987 was in Oirschot een kapittel, tot dan toe was het de gewoonte diegene af te vaardigen die toevallig op verlof was. Maar nu bleek dat er in januari niemand op verlof was, dus diende iemand aangewezen te worden. Joep deelde mee verhinderd te zijn vanwege een nationale Delsos- vergadering. Bij acclamatie werd toen Piet Derckx aangewezen de Indonesische regio te vertegenwoordigen. Vanuit Bandung kan hij in 2 weken op en neer.
Op het einde van het beraad werd op 8 april Kees Smit herkozen als regionaal, Joep van Lier als vicaris tevens econoom en Piet van Hoof als lid van de regionale raad.
Huub Reijnders verlaat Indonesië
Zoals afgesproken streepte Kees Smit enkele van zijn taken door en maakte een nieuw werkschema, dat al meteen in de war werd gestuurd door het bericht dat Wim Peeters in het St. Antonius ziekenhuis te Pontianak was opgenomen. Tien uur lang reizen met de bus van Sintang naar Pontianak had Wim zo door elkaar geschut dat er van zijn toch al zwakke rug niets overbleef. Hij had de bedoeling te overnachten bij de broeders van Huybergen, maar omdat hij, aangekomen in Pontianak, zich nauwelijks meer kon bewegen, zette de chauffeur van de bus hem af bij het ziekenhuis. Kees, die dat bericht hoorde reisde meteen af naar Pontianak om Wim bij te staan. Na enkele fysiotherapeutische behandelingen knapte Wim weer op en kon uiteindelijk zijn reis naar Bandung voortzetten. Kees was opgelucht, hij kon nu overeenkomstig zijn werkschema naar Nyarumkop reizen om de kandidaten te bezoeken die het oriëntatiejaar begonnen. In Sintang was een kandidaat, leraar op de SMA Panca Setya, Ignatius Widodo. Hij werd geschikt geacht rechtstreeks naar het noviciaat in Bandung te gaan. Na de ontmoeting met de kandidaten, bezocht Kees bisschop Doera om te spreken over enkele verplaatsingen. Als gevolg van dat gesprek ging Nico Schneiders verhuizen van Nanga Pinoh naar Serawai en werd Jacques Maessen gevraagd naast zijn gewone taak de parochie Nobal onder zijn hoede te nemen.
Op 7 juni 1986 kreeg Huub Reijnders een hartaanval en werd overge- bracht naar het ziekenhuis in Pontianak. Door het uitvallen van Huub als


   239   240   241   242   243