Page 244 - geschiedenis
P. 244

230 SMM in Indonesië 1939-2005
De reis van Wim was het begin van een serie reizen later gedaan door Kees Smit en Piet Derckx. Wim had succes gehad, de drie kandidaten van Kisol meldden zich aan voor het noviciaat tegelijkertijd met nog twee anderen uit Pemantang Siantar, Sumatra. Beetje bij beetje werden de montfortanen bekend en begonnen van alle kanten aanvragen binnen te komen.
Om de montfortanen nog meer bekend te maken, stelde de regionale raad voor categoriaal werk of een parochie te beginnen in Bandung. Kees zou dat gaan doen, die dan tevens hulp zou bieden aan de formatie. Welk pastoraal werk het zou worden, daarvoor werd aan Piet gevraagd overleg te plegen met de bisschop van Bandung, Mgr. Djajasiswaja. De bisschop bood aan om onder de studenten te gaan werken. Om breed genoeg georiënteerd te zijn besprak Piet het aanbod van de bisschop met de kruisheer Jan Sunyata. Door dat oriënterend gesprek werd duidelijk dat, bij het aanvaarden van dat aanbod, de montfortanen in een moeilijk parket zouden komen en zelfs bekneld zouden raken tussen de belangen van de bisschop en de studentenpastores van de kruisheren.
Provinciaal kapittel
Vanuit Sintang op weg naar Bandung bracht Kees een bezoek aan de montfortaanse kandidaten in Nyarumkop. Met de kapucijn pater Amantius had Kees gesproken over zijn plan naar Bandung te verhuizen, waarop Amantius hem aanbood te komen werken in Nyarumkop. Kees kon alleen antwoorden dat hij onderweg was naar het provinciaal kapittel in Nederland en nu doorreisde naar Bandung.
Op 22 december 1986 kwam Kees Smit in Bandung aan. Hij zou op de tweede kerstdag samen met Piet Derckx voor het kapittel doorreizen naar Nederland. Maar dat ging niet door. Piet was ziek en lag in het St. Borromeus ziekenhuis met diarree en zijn mond vol blaasjes. Toen na 5 dagen geen verandering in het ziektebeeld kwam, vroeg Piet het ziekenhuis te mogen verlaten om naar Nederland te gaan. Bij aankomst in Nederland bleek Piet weer in orde te zijn, maar bij terugkomst in Indonesië enkele weken later, kwam dezelfde kwaal weer terug, waardoor men zich afvroeg: is dat stress of psychisch? Bij nader onderzoek bleek later dat Piet leed aan een ziekte genaamd tropische spruw.
Kees en Piet waren op tijd in Oirschot voor de opening van het kapittel. Na diverse inleidingen kreeg iedere regio de beurt rapport uit te brengen over de situatie in zijn regio. Kees rapporteerde het volgende:


   242   243   244   245   246