Page 245 - geschiedenis
P. 245

Hoofdstuk 6. Nieuwe fase vd montfortanen in Indonesië 1984 - 1988 231
"We zijn in het bisdom Sintang nu met elf paters en drie broeders. Twee paters zitten in Bandung. Huub Reijnders is ziek terug in Nederland. Een totaal van 17 montfortanen dus. Het ligt in de bedoeling ons zoveel mogelijk terug te trekken uit de directe functies in het bisdom en een oud plan van het bisdom (een flying team) handen en voeten te geven tot verdieping van geestelijk leven en het vormen van kader. Een eigen SMM-huis wordt nodig geacht in verband met de kennismakingsperiode van kandidaten, als praktijkgelegenheid voor de jongelui van Bandung en als een eigen tehuis voor oudere en zieke montfortanen. De groep is het eens met de opzet van het SMM-huis in Sintang, en met de opleiding van jonge montfortanen, maar voor sommigen blijft het toch ook iets 'ver-van-het-bed', en zij vertrouwen alles toe aan enkele voorlopers. Om alles meer een zaak van allen te laten zijn is het volgende gepland: een Pro Nostris in het klein als communicatiemiddel tussen Bandung - Sintang - staties; deelname aan het vertaalwerk vanuit het Nederlands naar het Indonesisch (montfortaans brevier, de boekjes "Montfort Apostolisch Missionaris" en "Bidden met Montfort"); bezoek aan Bandung verplicht op heen- of terugweg bij verlof naar Nederland.
Sprekende over de toekomst van de montfortanen in Indonesië moet in alle bescheidenheid gezegd worden dat we steeds weer en steeds meer ervaring opdoen met ons vallen en opstaan; ondanks de vele tegenvallers hebben we toch hoop dat er iets goeds zal groeien. De vorming en opleiding hebben de grootste aandacht. Tot nu toe hebben we niet zo'n goede ervaring met kandidaten van Kalimantan. De overgang naar Java is groot, en mentaal zijn het geen vechtjassen. Het peil van onderwijs ligt erg laag. Een grote moeilijkheid vormt de selectie van kandidaten. Gelukkig is er nu op Kalimantan in Nyarumkop een oriëntatiejaar voor hen die zeggen dat ze priester willen worden: een vol programma waar bijzonder op de discipline en het doorzettingsvermogen gelet wordt. Daardoor krijgen we een beter beeld van de kandidaat.
Steeds meer echter groeit het idee dat we buiten Kalimantan meer bekendheid moeten gaan geven aan de montfortanen, zonder Kalimantan evenwel los te laten. Als mogelijkheid wordt overwogen om nog een man naar Java te trekken en Piet Derckx los te maken van zijn taak als convict-leider van de wereldheren. Met drie man zal dan aan de toekomst gewerkt gaan worden. Gedacht wordt aan Kees Smit.
Zorg voor de bejaarde confraters:
We zijn het erover eens dat we daadwerkelijke waardering moeten
opbrengen voor onze bejaarde confraters, die zoveel van hun leven gegeven hebben voor de mensen hier. We begrijpen zeer goed dat een terugkeer naar Nederland voor hen zwaar is. Daarom voelen we ons verplicht hen in ons midden te houden zolang als dat mogelijk is. Noodgedwongen moeten we een paar punten vaststellen: Iedere confrater mag hier blijven, zolang zijn gezondheid dat redelijk verantwoord maakt. Indien de gezondheid van een


   243   244   245   246   247