Page 246 - geschiedenis
P. 246

232 SMM in Indonesië 1939-2005
confrater voortdurende verzorging behoeft, moet besloten worden tot terugkeer naar Nederland. In de mate van het mogelijke zal de bejaarde confrater gevraagd worden een helpende hand te bieden."
Het kapittel steunde de plannen voor categoriale pastoraal à la Montfort alsook de plannen aangaande de opleiding en het nieuwe klooster in Menyurai Sintang. Maar om een nieuw categoriaal werk in Bandung te beginnen werd afgewezen. Men vond het nodig volle aandacht te besteden aan het begeleiden van de montfortaanse kandidaten en het scholasticaat.
Na het kapittel nam Kees enkele maanden verlof. Piet ging terug naar Bandung met de opdracht aan de bisschop van Bandung te laten weten dat een eerder gedane belofte om te gaan werken onder de studenten niet doorging.
Kees vond bij terugkomst een brief van pater Amantius met een officiële uitnodiging aan Kees om te komen wonen en werken in Nyarumkop. Als antwoord op die uitnodiging schreef Kees op 29 mei 1987:
"bij mijn vertrek naar Nederland voor het kapittel en voor verlof was ik vermoeid en vroeg me af of het goed was in Sintang te blijven. Maar nu, na een rustperiode heb ik besloten naar Sintang terug te gaan. Als ik niet terugga, ontwijk ik de moeilijkheden en mijn verantwoordelijkheid t.o.v mijn vrienden en parochianen. Bovendien vind ik nog nodig te zijn bij de opzet van een montfortaans klooster. Om deze redenen kan ik niet voldoen aan de uitnodiging te komen wonen en werken in Nyarumkop."
Uit dit schrijven van Kees bleek, dat niet alleen het verhuizen naar Nyarumkop niet doorging, maar ook het verhuizen naar Bandung.
Het noviciaathuis is te klein en de eerste professie
Het aantal jongens dat solliciteerde voor het noviciaat groeide dusdanig, dat Wim Peeters alarm sloeg en liet weten dat er een gebrek aan kamers zou zijn indien allen aanvragers inderdaad novice zouden worden. Deze noodroep resulteerde in het bouwen van een verdieping bovenop het bestaande noviciaatsgebouw, daardoor werd het aantal beschikbare kamers 13 plus een leslokaal. Tussen mei en september 1987 werd dit werk uitgevoerd.
Op 15 augustus 1987 deden Stepanus Maryos, Vincentius Riyanto en Fransiskus Ngadilan hun eerste professie. Dit historisch feit werd in aanwezigheid van de katholieke gemeenschap van Ciumbuleuit groots gevierd in de zaal van de sociale dienst. Even daarna op 8 september, het feest van Maria's geboorte, ontvingen uit de hand van regionaal Kees Smit 5 kandidaat novicen de toog als officieel beginteken van hun noviciaatsjaar. Het noviciaat


   244   245   246   247   248