Page 248 - geschiedenis
P. 248

234 SMM in Indonesië 1939-2005
van grote rubber- en kokospalmplantages (per project 13.000 tot 15.000 hectares!). De buiteneilanden werden leeggeroofd. Ook de afwikkeling van het transmigratieproject ging vaak ten koste van een menswaardig bestaan. Dit alles kweekte ontevredenheid bij het gewone volk. Er werd gesproken van Javanisatie en islamisering van de buitengewesten. De ontstane sociaal- politieke situatie was voor de Kerk en speciaal voor de montfortanen een aansporing iets te ondernemen.
Spiritualiteit van dienstbaarheid
De vernieuwingen van het religieuze leven, in gang gezet door het Tweede Vaticaans Concilie en de sociale politiek in Indonesië, zetten de religieuze congregaties er toe aan op serieuze wijze de spiritualiteit van dienstbaarheid uit te bouwen. De leefsituatie van de mensen rondom dwongen de religieuzen iets te doen met de spiritualiteit van dienstbaarheid uitgewerkt door Koptari (conferentie van de oversten van de Indonesische congregaties en orden) tijdens een bijeenkomst van 24 augustus tot 5 september 1987 in Jakarta.
Het idee van deze spiritualiteit vond zijn oorsprong tijdens een bijeenkomst van de religieuze oversten in 1978 toen het probleem inculturatie besproken werd. Zij zochten een antwoord op het probleem hoe religieus leven in de Indonesische cultuur te beleven, zodat de Blijde Boodschap van Christus begrepen en ontvangen kon worden door de Indonesische gemeenschap en cultuur. Immers dan pas zou de boodschap van Christus een integraal en wezenlijk deel uitmaken van de opbouw en omvorming van het Indonesische volk. Door eenwording van de religieuzen met de wereld rondom zouden de religieuzen bijdragen aan het integratieproces van het christelijk geloof in de Indonesische maatschappij. Het religieus leven zou op die manier onafscheidelijk verbonden worden met de maatschappij. Gedreven door de sociaal-politieke situatie van de tachtiger jaren kozen de religieuzen bij hun poging dichter bij het volk te staan uitdrukkelijk ervoor hun diensten aan te bieden aan de allerarmsten in de maatschappij, vooral omdat de armen het grootste deel uitmaakten van de maatschappij. Helaas lieten de cijfers zien dat de religieuzen nog niet genoeg deden voor de armen.
De spiritualiteit van dienstbaarheid, ingezet door Koptari, bleek een ware steun te zijn voor de missionarissen en bracht met name de montfortanen terug naar de bron van het religieus leven á la Montfort, wiens hele leven in dienst van de armen stond. De mensen in de kampongs die onrechtvaardig behandeld werden, konden in hun strijd steunen op de hulp van de missionarissen.


   246   247   248   249   250