Page 262 - geschiedenis
P. 262

248 SMM in Indonesië 1939-2005
evenement dat veel jongeren heeft aangezet pater of broeder montfortaan te worden. Het nationale katholieke weekblad "Hidup" bood aan een speciaal nummer te verzorgen over het leven en werken van de montfortanen. Hoofdredacteur Edmond Monteiro bezocht daarvoor alle montfortanen werkzaam in Indonesië.
Zoals gezegd 7 april was dé dag, maar uiteindelijk werd ervoor gekozen het feest in Sintang te vieren op het Montfortfeest, 28 april 1989. Van alle kanten kwamen voor die gelegenheid gasten naar Sintang. Uit Nederland kwamen provinciaal Thei Hustin, econoom Jan Beijers, oud-missionaris Reinold Dijker en Frans Swerts, broer van Huub Swerts. Van het generalaat was aanwezig assistent Arie van der Hulst. Pater Hustin, Beijers en van der Hulst waren reeds op 15 april 1989 in Bandung. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om in Bandung het noviciaat en scholasticaat te bezoeken. Pas daarna reisden ze door naar Borneo.
De dag van het 50-jarig jubileum werd geopend met een plechtige eucharis- tieviering in de kloosterkapel van Biara Montfort, Menyurai, voorgegaan door pater provinciaal met aansluitend een gezellig samenzijn. 's Avonds werd op het erf van het klooster een tuinfeest gehouden voor genodigden. Mgr. Doera hield een sympathieke toespraak. Hij zei onder andere: "Volgens de moslims bezit de katholieke Kerk drie krachten: het monogame huwelijk, de celibataire priester en de Mariadevotie. De belangrijke rol van de montfortaanse spiritualiteit is door de Mariadevotie het geloof van de katholieken verstevigen". Hij prees de mont- fortanen, die 50 jaar lang in zijn bisdom hadden gewerkt en onderstreepte zijn lofprijzing door bijzondere kenmerken te noemen van elke montfortaan afzonderlijk.
Op de tweede dag van het feest ging de groep montfortanen naar het dorpje Djerora, waar provinciaal Theo Hustin een kerkje, toegewijd aan de H. Montfort, inzegende. Op zondag na de gedenkwaardige dag was er een plechti- ge hoogmis in de kathedraal, voorgegaan door bisschop Doera met een homilie van Arie van der Hulst.
Regionaal beraad op 29 april 1989
Daags na het feest werd in Sintang een regionaal beraad gehouden, waarbij alle confraters aanwezig waren, behalve Henk Kalter, die ziek was en Jacques Maessen, die als gedelegeerde van het bisdom, op de Filipijnen een symposium bijwoonde over een communicatiesysteem. Arie van der Hulst leidde het regionaal beraad. In het openingswoord herinnerde pater provinciaal de confraters aan de montfortaanse zending binnen de zending van de kerk. Ter


   260   261   262   263   264