Page 263 - geschiedenis
P. 263

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 249
ondersteuning van zijn woorden las hij uit 'Montfortaan Vandaag' de nummers 44, 51, 56 voor. Ook de bisschop van Sintang heeft gevraagd te werken volgens onze eigen spiritualiteit, voegde hij eraan toe.
Arie van der Hulst nodigde de aanwezige confraters uit zich te bezin- nen op de vier kenmerken van de montfortanen, zoals die in het praatpapier voor dit regionaal beraad staan aangegeven: evangelisatie, Maria, beschik- baarheid en samen doen. Hierin heeft de vorming een belangrijke plaats, aldus zijn conclusie. Vervolgens zei Arie aanwezig te zijn als gast met open oog en oor en niet als visitator. Hij vroeg niet te praten over persoonlijke of plaatselijke problemen, maar om lijnen uit te zetten naar de toekomst.
Om de discussie op gang te brengen stelde hij de vraag: ligt in Indo- nesiƫ een kans in de thematiek doopsel-toewijding? Wat te doen met de mont- fortaanse toewijdingsgedachte en in hoeverre heeft het apostolaat een "Mont- fortaans gezicht"?
Tijdens de gedachtewisseling kwam naar voren dat het mariaal aspect van de montfortaanse zending nooit op bijzondere wijze in praktijk was gebracht bij de evangelisatie. We waren er niet op getraind, werd gezegd. Bij de missionering waren de missionarissen mobiel, zij reisden van het ene dorp naar het andere om de blijde boodschap te verkondigen, maar nu werden ze zich bewust dat aan de geloofsverkondiging ook het mariaal aspect en de toewijdingsgedachte van Montfort toegevoegd moesten worden. Immers het was niet een bepaalde devotie verkondigen, maar diepgang zoeken samen met Maria onderweg in de kerk. Bleef de vraag, hoe dat te praktiseren als je bijvoorbeeld werkzaam bent in de sociaal-economische sector?
Pater provinciaal wees erop dat het brengen van het Mariaal aspect niet direct met preken hoefde te gebeuren. De bevrijdingstheologie bijvoorbeeld vond in het Magnificat veel gedachten, die een bepaalde beleving en praxis ondersteunden. Gespreksleider Arie concludeerde, dat het probleem lag in het niet voldoende vertrouwd zijn van de confraters met het Mariaal aspect van de montfortaanse zending. Er zou meer bezinning nodig zijn. Permanente vorming! Om als montfortaan iets te kunnen geven, moet je het eerst hebben ervaren. Er is een overtuiging nodig voordat je anderen kunt overtuigen. Hij spoorde de confraters aan meer aandacht te besteden aan recollecties en retraites. Al twee jaar achter elkaar was de retraite niet doorgegaan bij gebrek aan deelnemers. Montfortanen zijn werkpaarden, ze nemen geen tijd voor bezinning, omdat ze denken onmisbaar te zijn. Arie bracht enige mogelijkheden naar voren om de montfortaanse accu op te laden en iets van de rijkdom te ervaren, die Montfort had in zijn verkondiging. Zo noemde hij het plan om vanaf 1990 in Frankrijk een cursus montfortaanse spiritualiteit te organiseren met excursies ter plaatse. Deze cursus zou twee maanden duren.


   261   262   263   264   265