Page 267 - geschiedenis
P. 267

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 253
rekening, maar toch kwamen er steeds meer eigen potjes waarover geen verantwoording werd afgelegd aan de econoom van de regio.
Aandacht werd gevraagd voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid: het montfortaans klooster Biara Montfort in Menyurai en de opleidingshuizen in Bandung. Giften zonder doel en "voor je-zelf", geef die aan de regionale kas. Geconstateerd werd, dat het met de gelden van de regio op zijn boerenfluitjes ging. Het was nodig dat het regionaal bestuur een financiƫle commissie van drie personen zou aanwijzen, die een begroting samenstelt en een verslag over de bestede gelden uitbrengt bij het komende regionaal beraad in oktober. Bovendien werd van alle communiteiten verwacht bij die gelegenheid een financieel verslag te geven.
Wat betreft het afdragen van gelden aan het bisdom werd gezegd dat volgens de policy van de bisschop iedereen die geld heeft, dat mag gebruiken voor parochiedoeleinden of instanties. Om te voorkomen dat het in de grote zak verdwijnt, gaf het regioberaad de aanbeveling om voortaan het geld met een bepaald doel meteen aan het bisdom te overhandigen. Ook dit zou in het contract met het bisdom moeten staan. Omdat er nog veel haken en ogen zaten aan het financieel beleid werd uiteindelijk besloten in oktober nogmaals hierover te spreken eventueel met aantrekking van een adviseur.
Voorafgaand aan het regionaal beraad was in Bandung vergaderd met A.van der Hulst, Th. Hustin, J, Beijers, K, Smit, P. Derckx en W. Peeters over de montfortaanse opleiding. Verwijzend naar die bijeenkomst gaf Piet Derckx een overzicht van de opleiding in het noviciaat en scholasticaat. In de notulen staat hierover het volgende te lezen:
"Er zijn momenteel vier novicen en vijf scholastieken. Het noviciaat duurt twee jaar. Het eerste jaar is het canonieke jaar. Gedurende dit jaar volgen zij het gezamenlijk noviciaatsprogramma samen met de kruisheren en andere groepen, daarbuiten volgen zij de lessen thuis. We hebben momenteel geen eerste-jaar novicen. Na de professie verhuizen de fraters naar het Montfort Seminarie van waaruit ze colleges volgen aan de katholieke universiteit. Thuis krijgen ze lessen in de montfortaanse spiritualiteit en mariologie. De eerste groep fraters zijn geen bollebozen, allemaal liggen ze iets achter met de studie, maar het gaat de goede kant op.
Ofschoon Wim voor het noviciaat staat en Piet voor de scholastieken, functioneren ze elk in beide huizen en bespreken ze alles samen.
Vooral als Kees komt - 3 of 4 keer per jaar - wordt alles stevig door- genomen. Kees vervangt Piet en Wim als ze op verlof gaan. Toch zit de leiding van de vorming op een smal spoor. Als er iemand uitvalt wordt het moeilijk. "
Over de vooropleiding van de kandidaten zeggen de notulen het volgen- de: "Het meest gunstige is als de kandidaten via een klein-seminarie komen. Komen ze van een gewone middelbare school, dan zullen ze eerst een oriƫntatiejaar moeten volgen. Dit jaar sturen we 11 kandidaten van Flores naar


   265   266   267   268   269