Page 268 - geschiedenis
P. 268

254 SMM in Indonesië 1939-2005
de tweejarige vooropleiding in Mataloko, opgericht door Mgr. Doera. Van het klein-seminarie van Bogor krijgen we dit jaar 5 kandidaten voor het noviciaat, één via Nyarumkop en nog eens 5 van het seminarie Kisol op Flores."
Er werd ook aandacht besteed aan de rekrutering. Het was algemeen bekend dat het aprilnummer 1989 van het katholieke weekblad "Hidup" met 16 bladzijden informatie over de montfortanen landelijk bekendheid had gegeven aan de montfortanen en veel reacties had opgeleverd. Ook het bezoek aan seminaries en katholieke middelbare scholen plus roepingenrecollecties hadden gezorgd voor een drukke correspondentie en veel aanvragen. Stimulerend voor de rekrutering was ook het feit dat jonge montfortanen hun pastoraal oriëntatiejaar maakten in montfortaanse parochies. Allemaal positieve berichten.
Naar aanleiding van dit laatste kwam de begeleiding ter sprake tijdens het pastorale jaar? Niet iedere missionaris bleek daarvoor geschikt te zijn. Het zou misdadig zijn, aldus de mening van de vergadering, iemand voor de leeuwen te gooien zonder begeleiding, zoals ze soms zagen bij jonge seculieren. Plaats de jonge montfortanen daar, waar een priester is met wie zij kunnen praten en evalueren. Stop ze niet meteen in de categoriale zielzorg, maar laat ze eerst ervaring opdoen in het basispastoraat.
Het aannemen van kandidaten was in het verleden te vaak een zaak geweest van de regionale overste en de paters in Bandung. Het zou beter zijn als er meer mensen bij betrokken worden, met name de regionale raad. Het voordeel hiervan is dat door middel van regelmatige rapporten en bezoek de leden van de regionale raad beter in staat zijn een oordeel te vellen. Naar aanleiding van het bericht dat zich in Bandung en Kapuas Hulu enkele broederkandidaten hebben aangemeld, werd opgemerkt, dat sinds de ervaring met A. Djamal met een gebrekkige opleiding, de commissie opleiding en vorming heeft bepaald dat een broeder-kandidaat als minimum opleiding het diploma van de hogere mid- delbare school dient te hebben. De huidige kandidaten voldoen niet aan dit vereiste. Maar door het beraad werd erop gewezen een deur open te laten voor mensen met een lagere opleiding, die gezien hun speciale capaciteiten waardevol zijn voor de groep. Ook werd bepaald dat broeder-kandidaten na de postulaatperiode twee jaar noviciaat maken. Het eerste jaar samen met de priesterkandidaten, het tweede jaar met periodes van oriëntaties of cursussen waar dan ook, met als slot de voorbereiding op de eerste gelofte weer in Bandung.
Het beraad wees erop de jonge broeders niet in het werk te laten verzwelgen, maar ze in de periode van de tijdelijke gelofte gelegenheid te geven zich te ontwikkelen op geestelijk vlak en vakgebied.


   266   267   268   269   270