Page 269 - geschiedenis
P. 269

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 255
Tenslotte werd opgemerkt dat het klooster Montfort in Sintang bedoeld is als opvang van kandidaten. In hoeverre is deze communiteit in staat en bereid een vormingscommuniteit te zijn en zonder van de kandidaten monnikjes te maken, een sfeer schept waarin ze religieus begeleid worden?
Hoe dan ook, het uitvoeren van deze eisen vraagt de nodige opoffering van de hele groep. Zoals de komst van een baby een gezin ontregelt en veran- dert, zo ook de komst van kandidaten, aldus de woorden van pater generaal in zijn brief over opleiding. De aanwezige confraters concludeerden dat vorming voor de vormingsleiders in Sintang nodig is.
De bekostiging van de opleiding.
Een student kost per jaar minstens ƒ 2.050,--. Zou het noviciaat een tiental novicen erbij krijgen, dan zou het totaal bedrag hoog oplopen. Piet vertelde dat de rente van het uitstaande geld plus de vaste giften niet kostendekkend zouden zijn omdat de kosten voor reizen, rekrutering en het geestelijk vormingsjaar steeds groter werden. Pater provinciaal reageerde hierop met te wijzen op de noodzaak van een studiefonds. Hij achtte het goed een dergelijk fonds op te richten om Indonesië self-supporting te maken.
Om rechtspersoon te zijn in Indonesië had de SMM in Bandung een Mont- fortstichting opgericht, waarvan de leden benoemd werden door de regionale overste. Kees Smit was voorzitter, Wim Peeters penningmeester en Frans Ngadilan secretaris. Het werk van Frans werd in feite gedaan door Piet Derckx. Een dergelijke stichting was noodzakelijk omdat de Indonesische wet een congregatie niet erkent als rechtspersoon en dus geen bezit kan hebben. De opleidingshuizen in Bandung zijn nu bezit van de stichting en het is de bedoeling dat ook grond en klooster in Sintang via een notariële acte op naam van deze stichting komt. Tot op dat moment stonden de montfortaanse bezittingen in Borneo op naam van het bisdom Sintang.
Als afsluiting van het beraad had de keuze plaats van een nieuw regionaal bestuur. De voorverkiezing wees op twee kandidaten nl. Kees Smit en Piet Derckx. Na een eerste stemming, die geen uitzicht gaf op een keuze, werden de twee kandidaten naar buiten gestuurd om het kiescollege de mogelijkheid te geven de voors en tegens te bespreken. Bij de tweede ronde werd Kees Smit gekozen tot regionaal met de raad, dat hij zich moest beperken in het aanvaarden van taken. Daarmee werd de zorg van de confraters verwoord aangaande de gezondheid van Kees. Piet Derckx werd vice- regionaal en Huub Swerts raadslid.


   267   268   269   270   271