Page 27 - geschiedenis
P. 27

Inleiding SMM in Indonesiƫ 13
"Onze vraag aan U is nu "Zoudt U er toe kunnen besluiten, servatis servandis,
1. in principe de afdeling Sintang als een toekomstig zelfstandig kerkelijk gebied te aanvaarden,
2. nog dit jaar twee paters naar Borneo te sturen met de bedoeling, dat zij de statie Poetus Sibau, na voorbereiding b.v. te Nazareth, op zich nemen.
De overname van de andere staties kan zeer geleidelijk en denkelijk in een gematigd tempo gebeuren b.v. alle twee jaar twee paters.
Het zou mij aangenaam zijn het gevoelen van u, Hoogeerwaarde, hierover te mogen vernemen"
Even nadat hij een positief antwoord gestuurd had aan Mgr. van Valenberg, stuurde pater provinciaal op 27 juli 1938 met toestemming van de generale raad een brief naar de Propaganda Fide in Rome met de vraag of de montfortanen het gebied van Sintang mochten overnemen van de kapucijnen. Dat verlof werd verleend, zoals staat in onderstaande brief van de Propaganda Fide gericht aan Mgr. van Valenberg,
S.C. de Propaganda Fide
Prot. 31308/ 38 Romae, 23 septembris 1938
Excellentissime Domine .
Laudat haec S.Congregatio consillum Excellentiae tuae,ut deficiente tuorum operariorum numero, ope aliorum religiosorum ampliori evangelizationi istius pervastae regionis provideri possit, atque laeto animo adnuit proposito tuo committendi curae Patrum Societatis Mariae a B.Montfort partem orientalem Vicariatus tui.
Superior Societatis Montfortanae se promptum esse manifestavit ad aliquos missionarios istuc mittendos, qui tamen sub directione et iurisdictione Exe.Tuae maneant usquedum S.haec Congregatio partem Vicariatus Tui in independentem missionem, erigere atque illis, concredere censuerit.
Tandem faustissima quaeque Tibi a Domino precans gaudeo manere Excellentiae Tuae addictissimus servus
pro E.Card.Praefecto Celsue Costantini, Secretarius pro Excmo Secretario I.Staghetti, Off


   25   26   27   28   29