Page 272 - geschiedenis
P. 272

258 SMM in Indonesië 1939-2005
eigenaar weten, dat de koop doorging, op voorwaarde dat alle papieren in orde waren. Een notaris werd ingeschakeld om de papieren te onderzoeken en een koopacte op te maken. Op 31 oktober 1989 werd de koop van het huis op Surya Sumantri no 83 in Bandung een feit. De studenten die daar een kamer hadden, werden gevraagd naar een ander onderkomen uit te kijken. Hen werd de tijd gegeven tot maart 1990. Na hun vertrek werd het huis in orde gebracht en in juli kon Wim met zijn novicen het huis betrekken en kon begonnen worden met de verbouwing van het noviciaat. Het stuk grond dat als sportveld zou kunnen dienen bleek niet te koop te zijn.
Regionaal beraad in Sintang
Op de eerste dag van oktober 1989 arriveerde pater Jan van Loo in Jakarta. Piet was op het vliegveld om hem te verwelkomen en daarna met Jan door te reizen naar Borneo. In Pontianak bezochten ze Janus van der Vleuten in het ziekenhuis. Zijn toestand was zo slecht dat het onmogelijk was hem naar Jakarta te brengen, laat staan naar Nederland. Op 3 oktober arriveerden ze in Sintang en kon Jan beginnen met het leiden van de jaarlijkse retraite aan de confraters.
Na een degelijke retraite hielden de confraters hun regionaal beraad deze keer met het thema: "De gezamenlijke verantwoordelijkheid: Montfor- taanse zending hier en nu". Bij wijze van opening herinnerde Kees de con- fraters aan de montfortaanse zending, verwoord in de vier kenmerken: evangelisatie, beschikbaarheid, Maria en samen doen. In 1984, aldus Kees, hebben we het principebesluit genomen om met de montfortaanse opleiding te starten, de consequenties daarvan moeten we samen nemen. We moeten steeds weer voorbereidend bezig zijn, werken aan een nieuwe montfortaanse tijd met jonge montfortanen. We moeten daarin allen een rol spelen.
Om de stand van zaken in de opleiding aan te geven, vertelde Piet Derckx over de verbouwing van het noviciaat en de aankoop van het nieuwe huis in de Surya Sumantristraat. Ter verduidelijking gaf hij een overzicht van de financiën van het boekjaar 1988 en de stand van zaken tot september 1989. Vanaf 1 januari 1989 was 'opleiding Bandung' een eigen boekhouding begon- nen, los van de regiokas. Onafhankelijk van de regionale econoom, werden de gelden zowel op de missieprocuur in Voorschoten als op de KWI (kantoor van Bisschoppen conferentie) rechtstreeks door de opleiding zelf geregeld. Na het financiële verslag van Piet, gaf Huub Swerts als regionaal econoom zijn financiële verslag. Om onduidelijkheden te voorkomen werden de confraters, werkzaam in het bisdom Sintang, door Huub herinnerd aan nummer V/2 van het contract, waarin te lezen staat: "Buiten aangegeven uitzonderingen zijn


   270   271   272   273   274