Page 273 - geschiedenis
P. 273

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 259
huizen, gebouwen, vervoermiddelen en alles wat gebruikt wordt voor het werk en vieringen, eigendom van het diocees". Het is nodig, aldus Huub, aantekeningen te hebben van hetgeen de montfortanen aan roerende en onroerende goederen bezitten.
Omdat besloten was zich te concentreren op Putussibau en Sintang, werd Peter Hoogland gevraagd uit te kijken naar een stuk grond in Putussibau geschikt voor een later te bouwen montfortaans klooster.
Op de dag van het regionaal beraad, was Wim met zijn novicen aanwezig bij de grootse eucharistieviering in het stadion Senayan Jakarta, geleid door Paus Johannes Paulus II.
Kapittel in Oirschot
Op 30 december 1989 vlogen Kees Smit en Piet Derckx naar Nederland om het provinciaal kapittel van 2 tot 5 januari 1990 in Oirschot bij te wonen. Het grootste gedeelte van het kapittel werd gevuld met het aanhoren van verslagen over de afgelopen 6 jaar van het provinciaal bestuur, de regio's en de speciale montfortaanse werken.
Pater provinciaal rapporteerde hoe de besluiten van het generaal kapit- tel van 1987, over de vier kenmerken van de montfortanen, werden gecon- cretiseerd. 'Evangelisatie' was concreet gemaakt door aandacht te schenken aan de vierde wereld, het milieu, de derde wereld en rechtvaardigheid. Het 'samen doen' was geconcretiseerd door prioriteit te geven aan gezamenlijke projecten. De confraters werden aangespoord de montfortaanse zending te concretiseren overeenkomstig het woord missie zoals beschreven in het bisschoppelijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen: "Een nieuw missionair tijdperk". De bisschoppen lieten weten, dat het woord missie niet altijd gezien moest worden in de betekenis van "ga en sticht de Kerk", maar ook in de betekenis van "die dingen doen die het Rijk Gods vormen zoals vrijheid scheppen, rechtvaardigheid en vrede" (het conciliair proces). Dit alles niet los van een diep religieus leven.
Na het verslag van pater provinciaal en diverse regio's gaf Kees Smit zijn rapport. Hij schilderde de Indonesische politieke en kerkelijke toestand als volgt:
"Momenteel bestaat de regio Indonesiƫ uit 13 paters en 2 broeders met een gemiddelde leeftijd van 53,6 jaar. Onze missionaire taak is voor het grootste deel pastoraal waaronder we ook veel praktische zaken rekenen als: bouwen, zorg voor internaat, medische zorg, onderwijs, geldzaken; het hele pakket van


   271   272   273   274   275