Page 275 - geschiedenis
P. 275

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 261
Tweede commotie in het bisdom Sintang
In zijn brief aan Piet en Wim schreef Kees op 9 februari 1990:
"Hier in huis is alles oké, Janus zou het goed maken in Putussibau en binnenkort weer op controle gaan in Pontianak en dan terug naar Sintang. Er is een konijn gestolen, het jonge geitje is gestorven en Piet van Hoof had drie varkens dood op Sungai Putih, (opzettelijke) vergiftiging? Moeilijker ligt het op het bisdom, waar de affaire van een paar jaar geleden zich weer aan het herhalen is".
Deze laatste zin verwees naar de voortzetting van de commotie die had plaatsgevonden in 1985 met dit verschil dat toen personen tegenover personen en nu groepen tegenover groepen stonden. Zelfs waren kerkelijke hoogwaardig- heidsbekleders en regeringsfunctionarissen erbij betrokken.
Deze tweede commotie had vergaande gevolgen voor de montfortanen in het bisdom Sintang. De kritiek op en de onvrede met de wijze van besturen door Mgr. Doera was de reden van een slechte sfeer. Daarbij kwam nog het feit, dat de leden van de diocesane staf onderling verdeeld waren met als hoogtepunt het gebeuren begin 1990. Hier een kort overzicht van wat er had plaatsgevonden.
Op 13 augustus 1989 had Mgr. Doera een gesprek met Kees Smit. De bisschop wilde dat Joep van Lier naar Putussibau zou verhuizen om de plaats van Peter Hoogland over te nemen en Peter naar Sintang om die van Joep over te nemen. Maar Peter had laten weten de taak van Joep te zwaar te vinden. De bisschop vroeg toen of niet een andere montfortaan de taak van Joep kon overnemen, waarop Kees antwoordde dat er niemand was. Daarop weer liet de bisschop weten dat hij per se Joep als econoom wilde vervangen.
In een vergadering met de oversten van de congregaties liet monseig- neur opnieuw weten een econoom te zoeken. De oversten lieten weten, dat hij dergelijke problemen met zijn diocesane staf moest bespreken. Bovendien gaven zij de bisschop de raad met Joep en de wereldheer Rampai te praten. Na de bijeenkomst vertrok de bisschop naar Jakarta zonder overleg te plegen met deze twee.
Op 7 februari 1990 had de bisschop opnieuw een bijeenkomst met de oversten, nu om hen mede te delen dat alle priesters in het bisdom hun taak moesten teruggeven aan de bisschop, die dan op zijn beurt iedereen voor 3 jaar zou aanstellen. De oversten hadden geen bezwaar hiertegen, als dat tenminste enkel gold voor de pastoors-in-het-veld, ze hadden bezwaren als dat ook gold voor de stafleden van het diocees.
Een week later op 14 februari 1990, legde monseigneur op het kantoor van Joep een brief waarin stond te lezen: "Omdat eind februari overdracht van taken zal plaats hebben, verwacht ik dat pater Joep voorbereidingen treft om de


   273   274   275   276   277