Page 276 - geschiedenis
P. 276

262 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
taken die hij tot nu toe gedaan heeft over te dragen nl: econoomschap van het bisdom; hoofd van de sociaal-economische dienst bisdom Sintang en de taak als hoofd van de commissie studiebeurzen".
Dezelfde dag nog liet Joep aan de bisschop weten dat hij bereid was zijn taken over te dragen, maar graag de reden van de overdracht wilde weten en wie voorbereid moest worden als zijn opvolger. Omdat Joep wist dat monseigneur naar Jakarta zou gaan eindigde hij zijn antwoord met: "aangezien Mgr. morgenochtend op reis gaat (15-2-90) zou ik graag hebben dat u vandaag nog een antwoord geeft omdat uw opdracht niet duidelijk is".
Er kwam geen antwoord van de bisschop.
Op 23 februari 1990 kwam de bisschop terug van Java. De volgende dag kwam het besluit uit, dat alle pastoors-in-het-veld van hun taak ontslagen werden en voor 3 jaar herbenoemd voor dezelfde taak. Joep kreeg een ontslagbrief voor zijn taken als econoom, delegatus socialis, hoofd van de commissie studie- beurzen, lid van het kathedrale team. Hij werd teruggegeven aan de congre- gatie. Ook de wereldheer Mateus Rampai kreeg ontslag als vicaris-generaal en secretaris van het bisdom.
Toen men hoorde dat pastoor Rampai en Joep waren ontslagen, ontstond een enorme hetze tegen de bisschop, waarbij de leken het voortouw namen. Enkelen van hen reisden naar Jakarta om de nuntius van het gebeurde op de hoogte te stellen. Als reactie hierop werd in Pontianak een bijeenkomst georganiseerd van alle bisschoppen van West-Borneo onder leiding van het hoofd van de Indonesische bisschoppenconferentie. Dat was 15 en 16 maart. Tijdens deze bijeenkomst besloten de aanwezige bisschoppen Mgr. Doera op rust te sturen en de door hem genomen besluiten van eind februari terug te trekken. Vanaf 19 maart 1990 was Mgr. Doera niet meer in Sintang en functio- neerde aartsbisschop Bumbun als administrator van het diocees Sintang. Mgr. Bumbun zou met de nuntius overleggen hoe het verder moest. Mgr. Bumbun probeerde daarna samen met de bisschoppen van Borneo een verzoening tot stand te brengen uitgaande van de volgende eisen: aan Mgr. Doera, dat hij een priesterraad en een economische commissie zou oprichten, met daarbij nog enkele andere voorwaarden. In een bijeenkomst van 30 priesters uit het bisdom Sintang werd dit voorstel aanvaard, maar later door leken, zo'n zestigtal Dajaks, verworpen. Zij lieten weten, dat ze bisschop Doera niet meer konden accep- teren en hem niet meer wilden zien in het Sintangse. De plaatselijke regering liet weten dat ze achter de Dajaks stonden. De verzoeningspoging van de bisschoppen was mislukt.


   274   275   276   277   278