Page 279 - geschiedenis
P. 279

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 265
werd, met medewerking van Mgr. Kartosiswaya, Pro Secretaris van de K.W.I., een vergadering belegd waarbij behalve Mgr. Doera, Joep en Piet diverse bisschoppen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst bood Joep zijn excuses aan bij Mgr. Doera en Mgr. Doera beloofde Joep te helpen bij het terugkrijgen van zijn paspoort. Maar er gebeurde niets. Zelfs het generalaat ging er zich mee bemoeien en zochten kardinaal Tomko op, nadat zij hoorden dat de kardinaal het vertrek van enkele montfortanen uit Sintang had geëist. Wat bij die gelegenheid is besproken staat in een brief van Arie van der Hulst van 18 september 1990:
"P. Generaal en ikzelf zijn vanmorgen bij Kard. Tomko geweest i.v.m. "het geval". Enkele punten van de ontmoeting: Men is er zich zeer goed van bewust dat de kern van de zaak niet eenvoudigweg rond de SMM draait, maar dat het heel veel te maken heeft met zowel een rassenkwestie als met de persoon en het beleid van de bisschop.
De zaak heeft ook een politiek-religieuze dimensie (zoals we al weten, nl. Christendom - Islam), nu de bisschop civiele autoriteiten erbij betrokken heeft. De kwestie ligt daardoor zeer delicaat met de regering, dat betekent dat het "laten gaan" van onze confrater schijnbaar niet alleen meer afhangt van de bisschop, ook al zou hij er vóór zijn. Er is daarom ter plaatse geduld en voortdurend overleg nodig om tot een oplossing te komen die het minst schadelijk is voor de Kerk en al de betrokkenen.
Kardinaal Tomko heeft vertrouwen in aartsbisschop Bumbun en de anderen aan wie ter plaatse het afwikkelen van het geval is toevertrouwd, en verder gaf hij te kennen, dat hij bisschop D. danig "op zijn nummer had gezet" om hem te overtuigen dat hij moet veranderen om aanvaardbaar te kunnen zijn.
Zoals reeds uitkwam in het verslag van de provinciale raad van Nederland, valt te vrezen dat het geval voor een paar van onze confraters gevolgen zal hebben wat betreft hun toekomst. Veel zal afhangen van de uitkomst van het overleg ter plaatse. Ik ga Indonesië over deze ontmoeting inlichten, en pater provinciaal hoort er méér over tijdens zijn verblijf in Rome volgende maand."
Bezoek van Arie van der Hulst aan Indonesië
Met de steun van kardinaal Tomko en pronuntius Mgr. Sambi werd assistent generaal Arie van der Hulst door pater generaal Lemire naar Indonesië gezon- den als bemiddelaar en om verzoening te bewerken zonder dat er een winnaar zou zijn van welke kant ook. Arie had zich goed voorbereid op deze bijzondere taak. Op 4 november schreef hij vanuit Jakarta de volgende brief aan Mgr. Doera:


   277   278   279   280   281