Page 280 - geschiedenis
P. 280

266 SMM in Indonesië 1939-2005
"U zult reeds gehoord hebben dat ik dezer dagen in Indonesië ben om een reeds lang geplande canonieke visitatie af te leggen aan mijn confraters. Tevens heeft men mij gevraagd om voor hen de jaarlijkse retraite te preken.
Voor mijn vertrek uit Rome heb ik uitgebreid contact gehad met de Propaganda Fide, en in het bijzonder met kardinaal Tomko. Het verheugt me u te kunnen mededelen dat ik alle medewerking heb gekregen van de Kerkelijke Autoriteiten zowel in Rome als reeds hier in Indonesië om te trachten een "boodschap van verzoening" te brengen aan iedereen die daar voor openstaat. Het thema van onze retraite zal daar over gaan, en ook mijn eventuele verdere contacten met anderen zullen in het teken staan van verzoening.
Het spijt mij ten zeerste dat ik u niet heb kunnen treffen voor mijn vertrek naar Sintang (vandaag zondag 4 november) om met u van gedachten te wisselen over punten die ik heb mogen bespreken met kardinaal Tomko, met de Pro-Nuntius, met de paters Smit en Derckx, met aartsbisschop Bumbun en met Mgr. Kartosiswaya. Ik hoop echter rond 12 november terug te komen naar Jakarta, samen met Pater Smit, om u te ontmoeten. Ik blijf in Indonesië tot 11 december.
Intussen gaan we door te bidden en te pleiten voor een vreedzame en blijvende oplossing van de problemen in uw bisdom, en wij vragen u nederig deze intentie met uw persoonlijk gebed te ondersteunen."
Even na aankomst in Sintang begon Arie de retraite voor de montfortanen. Op 11 november begon het regionaal beraad waarover in het verslag het volgende staat:
"Pater Arie v.d. Hulst kreeg de gelegenheid om te vertellen over wat er leeft in de congregatie als geheel. Een interessante ontwikkeling vond hij de groeiende aandacht voor de lekenbeweging rond de montfortaanse families: de geassocieerden, die nu een vernieuwd statuut hebben gekregen.
Een belangrijk punt om de zending van de montfortanen te kunnen verwezenlijken is de vorming. Hij vertelde over de nieuwe samenwerkings- vormen en initiatieven voor de eerste vorming (noviciaat/scholasticaat) in Afrika, Zuid-Amerika en Europa. Eind november komen daartoe ook de smm- regionaals van Azië bij elkaar in Bandung. Ook de Voortgezette Vorming krijgt de aandacht van het generaal bestuur. Tot nu toe verwezenlijkt in activiteiten als "In de voetstappen van Montfort" gaat men het vanaf het volgend jaar vorm geven in "Internationale Montfortaanse Stage"(SIM). Ook de re-activering van het Centre International Montfortain in Rome als dienstcentrum voor de ver- spreiding van de Montfortaanse Spiritualiteit is hiervoor nodig."
In de vergadering werd natuurlijk ook gesproken over de kwestie Sintang waarover in het verslag het volgende te lezen staat:
"Er is een bepaalde lijn aan het groeien. Als smm staan we tussen de leken die geen enkel vertrouwen meer hebben in Mgr. Doera, en de hiërarchie die de bisschop niet wil laten vallen en hem nog een kans willen geven. Als smm zijn we bereid om met de bisschoppen mee te werken aan het plan om


   278   279   280   281   282