Page 281 - geschiedenis
P. 281

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 267
Mgr. Doera terug te laten komen met een driemanschap als team naast/ achter zich die het concrete werk moeten doen."
Intussen was er een uitnodiging gekomen voor een ontmoeting met alle belanghebbenden in de kwestie Sintang. Het beraad vroeg met nadruk dat voor die ontmoeting in Sanggau behalve de priesters en religieuzen ook leken uitgenodigd zouden worden. Arie beloofde zich daarvoor in te zetten en tevens te zorgen dat Joep zijn paspoort zou terugkrijgen. Om de ontmoeting in Sanggau tot een goed einde te brengen spoorde Arie de confraters aan een noveen of recollectie te houden
Ontmoeting in Laverna, Sanggau, van 4 - 6 december 1990
Aanwezig waren Arie van der Hulst, promotor van deze ontmoeting, verder de bisschoppen Mgr. Bumbun, Mgr. Pujaraharja, bisschop van Ketapang, Mgr. Mencuccini, bisschop van Sanggau en Mgr. Doera, bisschop van Sintang. Op pater Alois Ding, Peter Hoogland, Jacques Gros en Mateus Rampai na waren alle priesters van het bisdom aanwezig. Leken en zusters waren echter niet te zien. De Jezuïet Djitapandrija was de gespreksleider. Na de zwakke en sterke kanten van het management op velerlei gebied besproken te hebben, de solidariteit en collegialiteit, kwam de vergadering tot het besluit dat er een verandering of aanpassing moest komen in de structuur van het bisdom. Een raad van drie personen werd aangewezen om Mgr. Doera bij te staan in het uitvoeren van zijn taak. Aangewezen werd als vicaris generaal de pater Oblaat Bernard Keradec, als secretaris de wereldheer Budhi en als econoom de montfortaan Toon Bernard.
Over de problemen van Joep en de drie montfortanen, die volgens berichten zouden moeten vertrekken, werd niet in de vergadering gesproken maar enkel met Mgr. Doera. De vergadering eiste dat het reisverbod van Joep opgeheven zou worden.
De bijeenkomst werd gesloten met een verzoeningsviering voorgegaan door Mgr. Doera, en een gezamenlijke verklaring waarin werd aangegeven dat de kwestie bisdom Sintang intern in orde was, dat het nieuwe bestuur bestond uit Mgr. Doera, Bernard Keradec, St. Budhi, Toon Bernard, en dat alle aan- wezigen de echte wil hebben samen met het nieuwe bestuur hun functie te vervullen voor het welzijn van de Kerk in het bisdom Sintang.
De vergadering wees Kees Smit en Huub Swerts aan om de besluiten van de vergadering aan de leken in Sintang en Putussibau mee te delen.


   279   280   281   282   283