Page 283 - geschiedenis
P. 283

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 269
we uitgebreide rapporten over de kandidaat, maar van hen die afkomstig waren van een gewone middelbare school niet. Daarom werden deze laatste kandidaten naar het St.-Paulus seminarie in Mataloko gestuurd waar een twee- jarige voorbereiding werd gegeven. Dit seminarie was gesticht door Mgr. Doera en werd geleid door de wereldheer Matias Sala. Om Sala te helpen werd regelmatig een frater montfortaan voor zijn pastoraal jaar naar dat seminarie gestuurd. Die frater gaf daar inleiding op het montfortaanse leven en hielp als informant bij het selecteren van kandidaten.
Het feit dat de montfortaanse kandidaten van verschillende eilanden kwamen bracht een rijkdom aan cultuur, achtergronden, manier van leven en werken met zich mee. Het verschil van achtergrond had invloed op de manier van opleiden en begeleiden. Voor de begeleider maakte het een verschil of je te doen had met een Javaan, Florinees of Dajak. In het noviciaat werd gekeken hoe iemand was in de omgang, wat zijn achtergronden waren, zijn motivatie.
Normaliter fietsten de novicen in de vroege ochtend van maandag en dinsdag naar de universiteit, waar zij het "geestelijk jaar" volgden samen met kruisheren, wereldheren en ursulinen. Ze kregen les in bijbel, godsdienst, spiritualiteit, bidden enz. Buiten deze lessen werden ze ook betrokken bij sociale projecten in woonwijken met als hoogtepunt twee weken werken in Jakarta als afsluiting van dat "geestelijk jaar". De novicen werkten in Jakarta als hulpje op de bouw tegen een kleine vergoeding. Van die vergoeding moesten ze hun eigen potje doen. Ze overnachtten op de bouw samen met andere loonwerkers. Naast de lessen in het "geestelijk jaar" kregen zij thuis aanvullende lessen en begeleiding van de novicenmeester Wim en van Piet.
De Aziatische regionaals in Bandung
Eind november 1990 was er een vrolijke stemming in het montfortseminarie te Bandung. De komst van regionaal Anil Kumar uit India, Claude Sigouin uit de Filipijnen, Jean Claude Beland uit Papua New Guinea en assistent generaal Arie van der Hulst was voor de fraters een dankbare afwisseling tussen de drukte van de colleges. De ontmoeting van de Aziatische regionaals vond voor de eerste keer plaats in Indonesiƫ en wel van 27 tot 30 november 1990. Behalve regionaal Kees Smit waren van Indonesiƫ ook aanwezig Wim Peeters en Piet Derckx. De bedoeling van deze bijeenkomst was allereerst ervaringen uit- wisselen en bekijken hoe samengewerkt kon worden bij de montfortaanse opleiding. India was in 1975 begonnen met de opleiding, de Filipijnen in 1985 en ongeveer hetzelfde jaar ook Indonesiƫ. Papua New Guinea was nog niet zover. Niet alle jongens in het seminarie spraken vlot Engels, maar dat


   281   282   283   284   285