Page 284 - geschiedenis
P. 284

270 SMM in Indonesië 1939-2005
weerhield niemand om met de gasten te communiceren. Ze genoten zichtbaar van een gesprek met een montfortaan uit een andere cultuur, uit een ander land.
Nico Scheiders naar Bandung
Het Montfortaans Seminarie bood plaats aan 40 fraters en broeders, maar had geen gebedsruimte en leslokaal. Meneer Krisnadi, die de verbouwing in Suka- senang gedaan had, werd gevraagd samen met architect Ir. F. X. Budiwidodo, te bekijken hoe het geheel aan te passen.
Januari 1991 werd begonnen met de verbouwing. Er werd een ver- dieping op het voorste gedeelte gezet. De benedenverdieping van het voorhuis had bij de ingang twee gastenkamers, vervolgens een recreatieruimte en eetzaal. De te bouwen bovenverdieping moest plaats bieden aan een kapel met plaats voor ongeveer 80 mensen, een leslokaal plus een computerruimte. De duur van de verbouwing was geraamd op 8 maanden. Op 15 augustus zou de kapel ge- bruikt worden voor de professie van 6 novicen en de geloftenhernieuwing van de oudere fraters. Maar helaas lukte dat niet. De verbouwing kwam pas klaar in oktober 1991 en werd op 5 februari 1992 door bisschop Alexander Djaja- siswaja ingezegend. "Moge het een huis zijn om wijsheid op te doen", aldus de woorden van de bisschop bij die gelegenheid.
Voor het jaar 1991/1992 waren er maar liefst 50 aanmeldingen voor het noviciaat. Van hen werden er 15 aangenomen. Dat betekende dat samen met de 10 novicen van het jaar 1990/1991 in het noviciaat 25 novicen zouden zijn. Veel te veel voor één novicemeester. Vandaar dat regionaal Kees in samen- spraak met de begeleiders het systeem veranderde. De tweedejaars novicen, die reeds colleges volgden op de universiteit, verhuisden naar het Montfort Seminarie in Surya Sumantri, waar pater Nico Scheiders Piet kwam helpen. Opdat de verandering overeenkomstig het kerkelijk recht zou verlopen en een weekje ziek-zijn geen beletsel zou worden, begon het canonieke noviciaatsjaar op 4 augustus. De keuze van deze datum had verband met de aanvang van de colleges op 15 augustus.
Een twistpunt zou kunnen zijn dat het canonieke noviciaatsjaar niet werd afgesloten met het afleggen van de geloften. Na het canonieke novi- ciaatsjaar gingen de novicen een jaar college lopen, pas daarna volgde de eerste professie. Waarom werd dit gedaan? Er werd een jaar toegevoegd om, zoals eerder gezegd, aan de novicen en de begeleiders de gelegenheid te geven een goede beslissing te nemen bij de aanname voor de geloften. Een jaar college lopen aan de universiteit werd gezien als een positieve bijdrage om volwassen te worden in het nemen van een verantwoord besluit. In no. 147 van de constituties staat: "Het noviciaat begint met een liturgische viering en eindigt


   282   283   284   285   286