Page 286 - geschiedenis
P. 286

272 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
tussen opereren of bestralen. Omdat operatie betekende dat zijn stembanden zouden worden weggenomen, werd gekozen voor bestraling. Na 34 keer bestraald te zijn kon Alois weer terug naar zijn parochie. Wonder boven wonder, de tumor was verdwenen.
Agroforestry
Leven en werk brachten de montfortanen steeds dichter bij de mensen en de natuur. Gedreven door liefde voor de Dajaks en het milieu werd de mogelijkheid bekeken hoe de mensen te helpen het land zodanig te bewerken dat het niet meer ten koste van de natuur gebeurde, zoals het wegbranden van bossen. De Dajak-boeren hadden de gewoonte om voor het maken van een rijstveld een stuk woud om te kappen en te verbranden, een manier van werken die vaak grote bosbranden veroorzaakten. Omdat het paste in de doelstellingen en Piet van Hoof de kennis bezat, startten Jacques Maessen en Piet een beweging met de naam Agroforestry. De opzet was de Dajaks te overtuigen van het belang van het oerwoud, hen de nodige informatie te verschaffen en daadwerkelijk bij te staan om op een andere manier te werken. Daar waar de natuur beschadigd was, wilden ze de mensen helpen bij aanplantingen die erosie moesten voorkomen en iets toevoegen aan de rijkdom van de bestaande natuur. Bij de uitvoer van dit programma zou Jacques Maessen zich bezig houden met informatie en Piet met het stekken en planten van bomen en gewassen. De resultaten zijn te zien in de dorpen rond Bukit Kelam en in de Lebang-rivier.
Regionaal Beraad 8 november 1991
De retraite van 1991 werd gegeven door pater Charles Knibbeler, die daarvoor uit Nederland was gekomen. Zijn conferenties bezielden de confraters om gemotiveerd en met frisse moed verder te gaan met het beleven en verkondigen van het Rijk Gods. Naar gewoonte werd de retraite gevolgd door een regionaal beraad dat deze keer in het teken stond van de vernieuwing van het contract met het bisdom Sintang. In tegenstelling met het oude contract en ook met het concept van het bisdom, dat van de parochie eist hun pastoor te onderhouden, wilden de missionarissen dat niet de parochie maar het bisdom de pastoor zou onderhouden, omdat de parochies waar ze werkten arm waren en geen pastoor konden onderhouden. Over dit punt zou onderhandeld moeten worden, vond de vergadering. Kees gaf hierna een verslag van zijn reis naar Rome waar hij een ontmoeting had bijgewoond van 25 april tot 7 mei 1991. Die ontmoeting stond


   284   285   286   287   288