Page 288 - geschiedenis
P. 288

274 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
De geboorte van Kobus op 9 maart 1992
Het zilveren priesterfeest van Jacques Maessen op 7 maart 1992 was de reden dat van her en der de montfortanen naar Menyurai kwamen. Als vervanger van Kees Smit was ook Piet Derckx vanuit Bandung overgekomen. Na een gezellig samenzijn met de feesteling, had Piet een ontmoeting met de vicaris-generaal Bernard Keradec, die liet doorschemeren Jacques Maessen te gaan vervangen als hoofd van de commissie communicatie en hem te verhuizen naar Serawai. Zijn functie zou overgedragen worden aan meneer Kardi. Piet beloofde met Jacques die wens te bespreken, maar herinnerde de vicaris aan een afspraak van drie jaar geleden met Mgr. Doera dat de montfortanen zich zouden terugtrekken uit de buitengebieden (waaronder Serawai) en zich concentreren op Sintang en Putussibau. Piet bracht het besprokene met de vicaris een dag later te berde in een vergadering met de aanwezige montfortanen.
Jacques had geen bezwaar de functie als hoofd van de commissie communicatie los te laten. Wel drukte hij zijn teleurstelling uit over de manier waarop het bisdom hem ontsloeg. Vervolgens vertelde Jacques zijn plannen om een nieuw werk te beginnen, later bekend als KOBUS (Komunikasi Budaya Social), een informatiecentrum op sociaal, economisch en cultureel gebied. Het centrum zou samen werken met stichtingen die zich inzetten voor de vooruit- gang van de Dajaks en milieu. Reeds lopende projecten als huisnijverheid, agroforestry (samen met Piet van Hoof) en toeristenbegeleiding zou hij voortzetten. Jacques liet weten zijn werk los van het bisdom onder de paraplu van de S.M.M. te verrichten. De confraters zagen de nieuwe stichting in het licht van het Conciliaire proces als betrokkenheid van de Kerk met de problemen van de wereld. Jacques zou op Menyurai gaan wonen en voor het werk het te koop aangeboden huis van Sudarso gebruiken. Het huis zou op naam van Jacques staan bij de koop, maar nadat de papieren in orde waren zou het huis via een notariƫle acte overgeschreven worden op naam van de Montfort Stichting; immers Kobus zou opereren onder de vlag van de Montfortstichting. Jacques werd gevraagd op de vraagprijs van 50 mil af te dingen en al zijn geld - behalve de gelden voor zijn lopende projecten - af te dragen aan de regionale econoom Huub Swerts. Huub zou het huis kopen en betalen met gelden van de algemene kas.
Een ander punt dat besproken werd was het verlangen van het internaat "Desa Bina Remaja" een montfortaans project te maken. "Desa Bina Remaja" ligt dicht bij het montfortaans klooster Menyurai en bestaat uit een complex huizen door Joep van Lier gebouwd als onderkomen met begeleiding voor schoolgaande jeugd uit afgelegen dorpen. De confraters zagen het als een


   286   287   288   289   290