Page 289 - geschiedenis
P. 289

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 275
uitstekende werkplaats voor de jonge broeders. Tijdens het gesprek met Piet van Hoof had de vicaris in princiep zijn toestemming gegeven.
Reeds geruime tijd deed het gerucht de ronde dat het bisdom de zagerij (Umis) met de daarbij behorende gebouwen wilde verkopen en de Technische School sluiten. De uitvoering van dat plan zou grote gevolgen hebben voor Ad Sommers, Piet van Hoof en de werklui. De sluiting van de technische school hield verband met plannen van de regering in 1994 die een andere vorm van technische opleiding invoerde. De sluiting van de zagerij, smederij en al wat daarbij hoorde lag in de lijn van de verwachting, omdat ze niet meer rendabel waren en vroegen om kostbare aanpassingen. De vicaris van het bisdom had aan Ad en Piet gevraagd mee te denken hoe het verder moest. Zij wilden graag met het bisdom naar nieuwe wegen zoeken, maar vroegen daarvoor de nodige tijd.
Ook kwam tijdens de vergadering het thema opleiding weer ter sprake. De confraters werden zich bewust dat de komst van een nieuwe generatie montfortanen aanpassingen vroeg. Met als uitgangspunt dat iedereen zich thuis moest voelen, werd afgesproken in aanwezigheid van de jonge montfortanen Indonesisch te spreken, naar hun verhalen te luisteren, met hen te discussieren en te bidden. Anderzijds werd erop gewezen dat de opleiding de jongeren ervan bewust moest maken dat het samenleven en samenwerken met door de tijd gekleurde ouderen aanpassing zou vragen van hun kant.
De missionarissen zagen dat nog altijd maar weinig Dajaks montfortaan werden en vroegen zich daarom af: Is daar iets aan te doen? Besloten werd meer aandacht te besteden aan roepingenpastoraal en regelmatig te bidden voor roepingen als montfortaan.
Onrechtstreeks was via Joep een aanbod binnengekomen in Bandung een parochie te beginnen. Moesten de montfortanen daarop ingaan, zou het gunstig zijn voor de toekomst? In verband met de opleiding was er wel eens gesproken over een parochie dicht bij het scholasticaat; we zouden dan mogelijkheden hebben voor stage en praktijk. Uiteindelijk besloot de vergadering: als Joep er voor voelt, waarom niet, vooral als dit gunstig is voor de toekomst en meer mogelijkheden geeft voor onze jonge montfortanen.
Toon Bernard neemt afscheid en de ziekte van Alois Ding
Zoals reeds lang aangekondigd, zou Toon op 70-jarige leeftijd zijn missionair werk in het bisdom Sintang beƫindigen. Inderdaad nam Toon na het vieren van zijn verjaardag op 13 mei 1992 afscheid van zijn mensen in de parochie Serawai-Ambalau en half juni in Sintang. Op 22 juni 1992 vertrok hij naar Nederland. Toon was een bijzondere man, enig in zijn soort. Hij was een harde


   287   288   289   290   291