Page 29 - geschiedenis
P. 29

Inleiding SMM in Indonesië 15
hebben op het graf van pater Damiaan, begonnen de missionarissen hun reis naar Indonesië. Vanuit Brussel reisden ze per trein "Rapide" naar Marseille in Zuid-Frankrijk. Daar gingen ze een dag later de zeeboot "Sibajak" op die hen naar het verre Oosten zou varen. Over deze reis lezen we in het dagboek van Bika:
"17 maart vertrek per Sibajak. De zeereis verliep zeer goed, niemand de zeeziekte gehad. We zaten met zijn drieën samen in één hut. Te Port Said aan wal geweest en enkele inkopen gedaan. Te Colombo kwamen we 's nachts aan, toch nog even de stad ingegaan. Te Sabang een autotoertje gemaakt. In Medan de paters Capucijnen bezocht, nogal koud ontvangen. Hoe zal de aankomst in Pontianak zijn? Vier April aankomst in Singapore. De Scheutisten kwamen ons aan boord afhalen. Goede, zakelijke lui. Eerst de formaliteiten in orde brengen en toen naar het grote huis op Nassinroad. Zes April vertrek met de Khoen Hoa. 's Avonds alle drie een beetje de zeeziekte te pakken. Zeven April in de morgen aankomst te Pontianak. Met spanning hadden we uitgekeken, maar de oevers der Kapoeas werden weldra eentonig...".
Op Goede Vrijdag 7 april stapten de drie montfortanen in Pontianak aan wal en werden de pioniers verwelkomd door de kapucijnen, pater Koenraad, broeder Faustus en broeder Ivo. Ivo hielp de montfortanen om met hun ijzeren kisten en zes koffers vol met verhuiswaren langs de douane te komen. Alleen voor de grote harmonica van Jan Linssen moesten ze ƒ 2,50 betalen. Toen alles in orde was gingen ze naar de pastorie, waar ze buitengewoon hartelijk werden verwelkomd. Het dagboek zegt hierover:
"De eerste kennismaking met monseigneur viel erg mee. Boven de ingang van de eetzaal hing een opschrift: Welkom S.M.M.. De eetzaal zelf was feestelijk versierd".
De drie pioniers maakten van de gelegenheid gebruik om de Broeders van Huybergen (MTB) en de Franciscanessen van Veghel (SFIC) te bezoeken. Ook werd hen de mogelijkheid gegeven Sambas, Pemangkat, Singkawang en Nyarumkop te bezoeken. Na verschillende malen een ontmoeting met de vicaris te hebben gehad, werd Harry L'Ortye aangesteld als missieoverste over het gebied van Sintang en Kapuas Hulu, hoewel aanvankelijk nog in samenwerking met de kapucijnen. Bika Nazareth werd gekozen als thuisbasis.
Op 17 april vervolgden de montfortanen de reis naar hun eigenlijke bestemming. Onder geleide van de superior van de kapucijnen pater Caesarius voeren ze met de "West-Borneo" richting Sintang. Het was hun eerste reis over de Kapuas. De boot ging met een rustig gangetje en 's avonds werd ergens aangelegd om te overnachten. Na 260 km. de Kapuas te zijn opgevaren, legden ze aan in de haven van Sanggau; daar bezochten ze de daar aanwezige


   27   28   29   30   31