Page 292 - geschiedenis
P. 292

278 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
Provinciaal Kapittel van 4 tot 7 januari 1993
Provinciaal Theo Hustin opende het kapittel te Oirschot met het voorlezen van nummer 210 van de constituties: "Het kapittel is een collegiale vergadering die,
in de geest van het gezelschap, zich inzet om het apostolische religieuze leven te bevorderen in de concrete omstandigheden en de richtlijnen en normen opstelt die nodig zijn voor het leven van de provincie volgens de geest van het gezelschap". Hierna gaf de provinciaal een verslag over de laatste drie jaar besturen. Hij was tevreden met de voorbereidingen in de regio's wat betreft het generaal kapittel.
De verslagen van de regio's waren antwoorden op de toegestuurde vragen. Kees Smit gaf een overzicht van de politieke en kerkelijke situatie in Indonesiƫ en noemde vervolgens de sterke en zwakke punten van de regio. Als sterke kanten noemde hij de gezamenlijke visie van de confraters om te werken aan geloofsverdieping van de katholieken in het bisdom Sintang, het belang van leken-kadervorming op twee centrale plaatsen (Sintang en Putussibau). Kees voegde hieraan toe dat de jongelui in Bandung daarom voorbereid dienden te worden op team-work in parochie-retraites, recollecties, etc. Een ander sterk punt van de groep was volgens Kees, dat de montfortanen dicht bij de mensen stonden, makkelijk waren in de omgang en werkten met werkelijke inzet voor de mensen. Ook noemde hij als sterk punt het feit dat de regio aanwas had, er waren 30 fraters, waaronder 9 tweedejaars novicen, in het scholasticaat, en 10 eerste jaar kandidaten in het noviciaat.
Als zwakke kanten noemde de regionaal de onzekere situatie met de bisschop, leeftijd en ziekte (3 man). Het kleiner worden van de groep confraters in Sintang bemoeilijkte de opvang en begeleiding van de jongeren tijdens hun pastoraal jaar.
Sprekend over kansen en mogelijkheden voor de regio, zag Kees een veelbelovend werkterrein voor de jonge paters en broeders in het internaat, jeugd- en ontmoetingscentrum "Desa Bina Remaja". Ook bood de technische school in Sintang, die omgevormd moest worden vanwege veranderingen in het onderwijs, mogelijkheden voor de toekomst. Verder was de stichting Kobus van Jacq Maessen een centrum op sociaal-economisch en cultureel gebied. In Bandung zou de nieuwe parochie een plaats kunnen worden voor stage van de fraters in opleiding.
Na de verslagen van de diverse regio's besteedde het kapittel aandacht aan het hoofdthema voor het generaal kapittel, de montfortaanse zending. De leden van het kapittel, afkomstig uit de Derde Wereld, zagen in tegenstelling tot de anderen roepingenpastoraal als hun prioriteit, en samen met alle anderen konden ze zich vinden in het belang van permanente vorming, niet alleen ter


   290   291   292   293   294